Nick đang dùng : débutant
Nikc muốn đổi : debutant

Nhờ Admin kiểm tra và đổi lại dùm em. Đt em không gõ dấu được nên có lúc muốn đăng nhập để comment mà không được :(

Em cảm ơn !