Mới nhìn ảnh của bác e lại tưởng chụp bàng nikon :D Ảnh đẹp rực rỡ luôn