Các bác Admin cho em hỏi, lúc trước em có đăng ký nick mr2lua nhưng quên pass. Sau này đăng ký và xài nick hiện tại cho tới giờ, nay em muốn chuyển qua nick mr2lua được ko cho tiện và thống nhất nick...