Nhờ Mod đổi nick giúp :

Nick đang dùng: doan.vnpt
Nick đăng ký đổi: STAREX-ISS

Cảm ơn Mod