Chào admin,
bác đổi giúp em nick ntnc45 hiện tại thành christine.ng
nếu không cho phép dấu chấm trong tên acc thì bác đổi giúp em thành christine_ng

em cảm ơn bác.