5D với lại 85 1.8 chụp đẹp thế sao. Mình dang có 5D + 24-105. Không biết nên chọn flash trước (430EXII) hay 85 trước. Ý tác giả thì sao? Cảm ơn trước :)