Nhờ Mod vui lòng đổi nick giúp :
Nick đang dùng : saxophone
Nick muốn đổi : takumar64
Xin cám ơn Mod.Chúc sức khỏe