Chân thành cảm tạ BQT đã đổi cho iem nick mới.

Chân thành cảm ơn bà con thân hữu gần xa, từ thời ttvnol đến SGPB và nay là vnphoto đã luôn nhắc nhở và gọi tên cúng cơm của iem.

Nay các bác cứ...