nhiều cảnh bác chụp + làm màu đẹp quá ! e muốn ngắm cho weeding của e lắm rùi đấy ! TFS :D