Hải Lê cảm ơn NguyenThuyr và BQT, qua sự việc này các anh em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và hy vọng chúng ta - những người làm ảnh cưới - sẽ chuyên nghiệp hơn trong công việc nhé.