Nhờ Admin giúp đổi nick của em thienchuong.com thành thienchuongbh
Lý do : hồi trước em đăng ký nó giống tên miền, giờ em muốn đổi thành như vậy vì em tên thiên chương, bh là ở Biên Hòa
Chân thành...