Xin BQT cho em đổi tên nick mình từ khunglong99 thành khunglong do hiện nay anh em vnphoto và VFC quen gọi không có số đằng sau rồi. Xin cám ơn BQT