Bác nguyên_jcool ơi Len 85 1.8 chụp ảnh cưới ngoài trời bác cảm nhận sao ? Mình đang dùng nhưng body cùi nhe bác hi hi hi , muốn nghe ý kiến của bác nè .