Coi ảnh chụp của bác nguyen_jcool cứ muốn cưới vợ sao á! :D