em thấy diễn đàn mình cho phép thành viên tự do đổi nick tán loạn thế này, liệu có nên chăng ?!