đi hỏi có mấy bác khuyên nên chơi con này....đâu đầu thật.