dep quá, chụp compact àm còn đẹp hơn mình cần DSLR, mình gà quá