Chụp máy nhỏ (đặc biệt là cảm biến nhỏ) mà cho ra ảnh đẹp cũng là một sự thú vị.