http://farm3.staticflickr.com/2809/8757684704_31b8e2c476_c.jpg
IMG_0068 by forever_loveyou_ken, on Flickr

Chưa tốt lắm! Mong các bác cho ý kiến :D