Mod ơi cho em hỏi hồi nãy đăng bài lỡ quên từ BÁN ở topic bán Canon 5D Mark II nên bị xóa, cho em hỏi khi nào em có thể đăng lại được ah. Em lỡ quên thôi không hề cố tình đăng bài sai quy định ah....