Mình toàn xài lens Tamron mà vừa rồi có 1 cái bị lỗi chống rung đem qua Hoằng Quân bảo hành, bên đó nhận lens xong cho mình đợi chờ mòn mỏi 3 tháng nay cũng chưa xong do chưa có linh kiện để thay, đã...