chắc là chưa ai rồi. Nhìn cái giá cho 1 em zoom 2 khẩu thấy hết ham nổi. Bạn có thể lên dpreview.com để xem review và ảnh của con này.