11/6 - Sony giới thiệu 2 lens siêu tele moi 600mm và 200-600mm OSS

Printable View