PDA

View Full Version : before & afterPages : [1] 2

TeddyLoves
30-06-2005, 12:13 PM
http://img.photobucket.com/albums/v480/teddyloves/isabellecompare.jpg

karosky
18-10-2013, 02:19 PM
http://farm8.staticflickr.com/7357/10341263914_bc4797a08e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10341263914/) y24 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10341263914/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

karosky
18-10-2013, 02:58 PM
http://farm6.staticflickr.com/5513/10341562513_71cd0c36f9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10341562513/) y25 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10341562513/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

quangnhan
18-10-2013, 03:43 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7313/10342045835_88984780a5_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2822/10342044575_0585dab51f_o.jpg

karosky
19-10-2013, 11:33 AM
http://farm8.staticflickr.com/7300/10356101404_4bd8123ddc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10356101404/) y26 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10356101404/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
19-10-2013, 12:04 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbuiWL0CivMvWm.jpg

quangnhan
19-10-2013, 04:21 PM
Mình góp ảnh đây


http://farm3.staticflickr.com/2820/10358601516_024a23eb46_o.jpg

phucphamh
19-10-2013, 07:18 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbrltiUHbxvGL7.jpg

http://i.minus.com/jg0e0WqN3ISkv.jpg

karosky
19-10-2013, 08:58 PM
http://farm6.staticflickr.com/5550/10361991233_c299ec34bb_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10361991233/) y27 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10361991233/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

thanhfab
19-10-2013, 09:45 PM
góp vui tí
http://farm4.staticflickr.com/3819/10362717393_8411495893_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/lethanh_photographer/10362717393/)
a (http://www.flickr.com/photos/lethanh_photographer/10362717393/) của thanhfab (http://www.flickr.com/people/lethanh_photographer/), trên Flickr

phucphamh
20-10-2013, 05:37 AM
Góp vui


http://i.minus.com/ix20MNghTFNLt.jpg

quangnhan
20-10-2013, 04:12 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7292/10377197415_1b1c6159e9_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3770/10377219196_f2c74ba83f_o.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5515/10377220506_1cdea72fd7_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2826/10377221586_a4229e585f_o.jpg

karosky
20-10-2013, 09:41 PM
http://farm3.staticflickr.com/2818/10382117006_2d96eaf543_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10382117006/) y28 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10382117006/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
20-10-2013, 10:10 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jvRDizuLkJa2t.jpg

phucphamh
20-10-2013, 10:12 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jIMtqhQg3TuHa.jpg

quangnhan
21-10-2013, 05:09 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5476/10390924656_ac9a732021_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3813/10390926586_2b751b179c_o.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7308/10391321076_50b3137817_o.jpg

phucphamh
21-10-2013, 07:31 AM
Góp vui


http://i.minus.com/jbsPpw2dHlQttQ.jpg

quangnhan
21-10-2013, 08:03 AM
Mình góp thêm đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5494/10393633855_c644512a1b_o.jpg

karosky
21-10-2013, 04:49 PM
http://farm6.staticflickr.com/5548/10400359286_ef31e08d45_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10400359286/) y30 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10400359286/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
21-10-2013, 06:20 PM
Góp vui


http://i.minus.com/j2rh4pkKzJRPk.jpg

karosky
21-10-2013, 08:04 PM
http://farm8.staticflickr.com/7428/10402805075_1ffe1cbcb0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10402805075/) y31 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10402805075/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
21-10-2013, 08:44 PM
Góp vui


http://i.minus.com/ji5pkYDnf6jmr.jpg

quangnhan
22-10-2013, 04:16 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7441/10410451424_4275e798ce_o.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7289/10410453775_fc10c1f488_o.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7307/10410452195_afb86dc99a_o.jpg

quangnhan
22-10-2013, 03:38 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3665/10418338294_fc1e086d35_o.jpg[CENTER]http://farm8.staticflickr.com/7410/10418607663_2bd2f05525_o.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7436/10418602225_47dfa0c07e_o.jpg

phucphamh
22-10-2013, 06:41 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jyDihSl6QnRGr.jpg

http://i.minus.com/jL5S8ROq4nWeK.jpg

http://i.minus.com/jsiTxMDZfctRe.jpg

PhucNgoVinh
22-10-2013, 07:02 PM
Phần After của bác chủ đúng là cao thủ

quangnhan
23-10-2013, 04:46 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5525/10429060324_9f22afba41_o.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7346/10430570694_e7eddf6aaf_o.jpg

phucphamh
23-10-2013, 07:09 AM
Góp vui


http://i.minus.com/jliYR5brLG5Nx.jpg

quangnhan
23-10-2013, 07:35 AM
Mình góp thêm ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3739/10431091816_de39962364_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2863/10431320865_0b2f3b2b78_o.jpg

phucphamh
23-10-2013, 01:00 PM
Góp vui


http://i.minus.com/j9MxYhd8egj4r.jpg

phucphamh
23-10-2013, 01:10 PM
Góp vui


http://i.minus.com/j2zyKkyCY57ik.jpg

http://i.minus.com/jPdW593zaSr9l.jpg

quangnhan
25-10-2013, 03:00 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm3.staticflickr.com/2866/10471513304_aa9b57af2f_o.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5486/10471515016_d0ca9ed335_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2827/10471497555_82802915f7_o.jpg

phucphamh
25-10-2013, 05:51 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbqQ0v92ornP0M.jpg

http://i.minus.com/jbcNm5uK1Ycrtl.jpg

http://i.minus.com/iRFoPSyy53eg0.jpg

quangnhan
26-10-2013, 02:19 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7377/10488245684_96306b1688_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3814/10488618945_02ff8a0d02_o.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5476/10488899856_eda4440cef_o.jpg

quangnhan
26-10-2013, 05:32 PM
Mình góp thêm ảnh đâyhttp://farm3.staticflickr.com/2873/10490309426_ed6836c185_o.jpg

phucphamh
26-10-2013, 10:13 PM
Góp vui


http://i.minus.com/joSYfHtU0ruEK.jpg

http://i.minus.com/jgoFLlwbbyzZR.jpg

http://i.minus.com/jboh92fnqgPE9n.jpg

http://i.minus.com/jX6DarChHqoOp.jpg

banmethuat
27-10-2013, 12:31 PM
http://farm6.staticflickr.com/5542/10506299674_279e1c394a_c.jpg

quangnhan
27-10-2013, 01:33 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7319/10507168083_aaedbb6a6f_o.jpg

phucphamh
27-10-2013, 02:00 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jsjypjwiwIuCw.jpg

quangnhan
27-10-2013, 03:57 PM
Mình góp ảnh thêm đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3681/10508752863_467fd3bdc4_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2885/10508550276_feab2c1f41_o.jpg

j_asp9876
27-10-2013, 05:17 PM
Không hiểu sao cái topic nào cũng có 3 bác Karosky, quangnhan, phucpham...Nếu các bác thật sự retouch đẹp, mún tranh tài hoặc khoe khoang với nhau thì tự đi mà lập cái topic đi mà tự sướng. Chẳng hiểu các bác suy nghĩ gì mà topic nào cũng nhảy vào up hình retouch. E đi đọc các topic bên mục kỹ thuật PTS này thấy ngứa con mắt lắm ạh, đơn giản những bức các bác retouch chẳng có gì đẹp đẽ hay cao siêu gì để các bác phải khỏe ở đây, nói thật cái box này có nhiều ng retouch đẹp gấp nhiều lần các bác nhưng ngta k khoe khoang như các bác đâu, nên các bác làm ơn tôn trọng người lập ra topic và những người vào xem dùm cái, diễn đàn k phải là bãi rác mà các bác cứ thế quăng hình lên. đến phát hãi với cả 3 ông...

quangnhan
27-10-2013, 05:36 PM
Mìh góp thêm ảnh đây


http://farm3.staticflickr.com/2841/10509825924_8c0a384ca9_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2881/10509792075_2f759125ab_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2809/10509790205_c99f02b2ec_o.jpg

phucphamh
27-10-2013, 06:52 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jO46vdC2ZexB4.jpg

http://i.minus.com/jtAH0rfOyfIvl.jpg

phucphamh
27-10-2013, 07:07 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jRpQ91YLnf7yh.jpg

http://i.minus.com/jVwJ1KxLFy3wK.jpg

http://i.minus.com/jblN2dtV2A7yEa.jpg

karosky
27-10-2013, 09:29 PM
Không hiểu sao cái topic nào cũng có 3 bác Karosky, quangnhan, phucpham...Nếu các bác thật sự retouch đẹp, mún tranh tài hoặc khoe khoang với nhau thì tự đi mà lập cái topic đi mà tự sướng. Chẳng hiểu các bác suy nghĩ gì mà topic nào cũng nhảy vào up hình retouch. E đi đọc các topic bên mục kỹ thuật PTS này thấy ngứa con mắt lắm ạh, đơn giản những bức các bác retouch chẳng có gì đẹp đẽ hay cao siêu gì để các bác phải khỏe ở đây, nói thật cái box này có nhiều ng retouch đẹp gấp nhiều lần các bác nhưng ngta k khoe khoang như các bác đâu, nên các bác làm ơn tôn trọng người lập ra topic và những người vào xem dùm cái, diễn đàn k phải là bãi rác mà các bác cứ thế quăng hình lên. đến phát hãi với cả 3 ông...
bác có nhìn tiêu đề ko,e đâu up lộn thớt đâu,xấu or tệ hơn đi chăng nữa,thì ta cũng cam đảm up lên,bởi vì người ta đam mê,nếu bác biết người ta xấu,sao ko conment với người up lên......khoe khoang là do bác nghĩ,tôn trọng người lập topic vậy topic after & before đằng đằng là ji,diễn đàn ko phải bải rác....cũng là do bác nghĩ, vậy chắc là bác đạo diễn,chừng nào sắp lên phim báo cho 1 tin lên xem nheeeeeeeeeeeee

langjino
27-10-2013, 10:02 PM
chán, không có gì đặc biêt.............. cứ làm cho màu nó khác đi gọi la "after":emlaugh:. trong khi màu gốc còn đẹp hơn

j_asp9876
27-10-2013, 10:27 PM
bác có nhìn tiêu đề ko,e đâu up lộn thớt đâu,xấu or tệ hơn đi chăng nữa,thì ta cũng cam đảm up lên,bởi vì người ta đam mê,nếu bác biết người ta xấu,sao ko conment với người up lên......khoe khoang là do bác nghĩ,tôn trọng người lập topic vậy topic after & before đằng đằng là ji,diễn đàn ko phải bải rác....cũng là do bác nghĩ, vậy chắc là bác đạo diễn,chừng nào sắp lên phim báo cho 1 tin lên xem nheeeeeeeeeeeee
Xin lỗi chắc bác k biết đọc chữ, để e nhấn mạnh cho bác rõ, không chỉ riêng topic này mà còn rất nhiều topic trong mục Kỹ thuật PTS khác cũng có "dấu chân" của bác, bác và cả 2 người kia cứ liên tục up hình before after hết topic này đến topic khác, ngta lập ra topic để chia sẻ kinh nghiệm retouch, chứ k phải lập ra topic để bác quăng hình lên ào ào khoe khoang, nếu bác kêu quăng hình lên để chia sẻ, vậy sao bác k biết tự lập ra 1 topic và chia sẻ các bước retouch ra sao, chứ quăng hình before và after đâu có ý nghĩa gì. người ta nhìn ra k thấy đc đam mê hay can đảm gì hết mà chỉ là một trò lố lắng, bác cứ thử nhìn tất cả những topic bác và 2 bác quangnhan,phucpham up hình lên xem có ai comment k? đơn giản vì họ đã thấy nhàm chán với những trò lố lắng của các bác rồi, e cũng ngán ngẩm với các bác lắm nên chỉ mún góp ý đôi lời để mong cái trò lố lăng này dừng lại càng sớm càng tốt. nói ít hiểu nhiều,chỉ sợ nói như vậy có người vẫn chưa hiểu thui. thân chào.

j_asp9876
27-10-2013, 10:30 PM
chán, không có gì đặc biêt.............. cứ làm cho màu nó khác đi gọi la "after":emlaugh:. trong khi màu gốc còn đẹp hơn
Hehe vậy chứ trong đây có 3 " THÁNH" cứ nghĩ rằng hình retouch như vậy là đẹp lắm nên cứ quăng hình lên ào ào, làm trò cười cho thiên hạ cứ tưởng như vậy là hay lắm đó bác, mai mốt bác có lập topic nhớ né 3 cái tên : karosky, quangphan, phucpham ra nha :))

karosky
28-10-2013, 08:02 AM
Xin lỗi chắc bác k biết đọc chữ, để e nhấn mạnh cho bác rõ, không chỉ riêng topic này mà còn rất nhiều topic trong mục Kỹ thuật PTS khác cũng có "dấu chân" của bác, bác và cả 2 người kia cứ liên tục up hình before after hết topic này đến topic khác, ngta lập ra topic để chia sẻ kinh nghiệm retouch, chứ k phải lập ra topic để bác quăng hình lên ào ào khoe khoang, nếu bác kêu quăng hình lên để chia sẻ, vậy sao bác k biết tự lập ra 1 topic và chia sẻ các bước retouch ra sao, chứ quăng hình before và after đâu có ý nghĩa gì. người ta nhìn ra k thấy đc đam mê hay can đảm gì hết mà chỉ là một trò lố lắng, bác cứ thử nhìn tất cả những topic bác và 2 bác quangnhan,phucpham up hình lên xem có ai comment k? đơn giản vì họ đã thấy nhàm chán với những trò lố lắng của các bác rồi, e cũng ngán ngẩm với các bác lắm nên chỉ mún góp ý đôi lời để mong cái trò lố lăng này dừng lại càng sớm càng tốt. nói ít hiểu nhiều,chỉ sợ nói như vậy có người vẫn chưa hiểu thui. thân chào.
bác nghĩ sao bác nghĩ e cũng ko có thì giờ tranh cãi với bác,e chỉ up hình đúng topic thui,còn hình chỉ up 1-2 tấm,mà bác nói quăng ào ào,còn việc chia sẽ là cái riêng tư của e,không lẽ mỗi tấm hình viết tut 1 cái,e cũng có công việc của e,mà chưa chắc up lên là hình đẹp viết tut cho dân chúng ném đá.bác cứ làm 1 - 2 lần xem,e sẵn sàng la fan của bác,để thiên hạ nhìn và ngưỡng mộ bác như thế nào(lố lăng,nói ít hiểu nhiều) hình như nó lộ lộ sao đấy....bác muốn thể hiện đằng cấp hơi khác người

phucphamh
28-10-2013, 08:29 AM
Topic chìm quá ! Phải up hình lên ào ào chém gió để kéo topic lên chứ, vậy mới có người mới vào comment cho vui. Comment thoải mái đi các bác. I don' t care, kakaka.

quangnhan
29-10-2013, 02:38 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7343/10551752103_fc58ed1453_o.jpg

phucphamh
30-10-2013, 08:03 AM
Góp vui


http://i.minus.com/jbnD6fQrG43n48.jpg

quangnhan
30-10-2013, 09:54 AM
M2nh góp ảnh đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5478/10567202206_02ea11fcd8_o.jpg

phucphamh
30-10-2013, 10:04 AM
Góp vui


http://i.minus.com/j4xHzCDGWEqoC.jpg

quangnhan
30-10-2013, 11:35 AM
Mình góp tiếphttp://farm3.staticflickr.com/2887/10568389355_60429e41b8_o.jpg

phucphamh
30-10-2013, 07:31 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jJkcH3XieeLHM.jpg

quangnhan
31-10-2013, 06:24 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7309/10582743853_676462e0bf_o.jpg

karosky
31-10-2013, 09:57 AM
http://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em/anh_goc
http://farm4.staticflickr.com/3733/10584979746_692a012dc8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10584979746/) y37 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/10584979746/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

quangnhan
31-10-2013, 03:44 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3752/10588234284_3f11f3e188_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3702/10590041404_040408224c_o.jpg

phucphamh
31-10-2013, 08:17 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbvyiwJO6RtKvp.jpg

http://i.minus.com/jcsyMA2LZLAQ3.jpg

http://i.minus.com/jbwjcUPotntTlF.jpg

quangnhan
06-11-2013, 03:48 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5495/10704453365_10c887d78d_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3810/10704608386_594cd0be88_o.jpg

mrsun91
07-11-2013, 11:11 AM
Em có tấm hình chụp chân dung kỉ niệm cho bà ngoại em, bác nào sửa ảnh giúp em với, em chưa biết sửa sao cho phù hợp với người già, chỉnh giúp em cái BG thành màu xanh luôn ạ. Em cám ơn nhiều
file RAW : http://www.mediafire.com/download/brtg67ifjn87bq4/DSC_0048.NEF
file JPG : http://www.flickr.com/photos/33158481@N03/10719607963/sizes/c/in/photostream/
http://farm8.staticflickr.com/7309/10719607963_d338736f91_c.jpg

phucphamh
07-11-2013, 11:42 AM
Theo mình ảnh kỉ niệm của người lớn tuổi nên để nguyên như thế, mình chỉ xoá vết đen bên trái của bà thôi.


http://i3.minus.com/jbxiPmniqnjb9N.jpg

quangnhan
07-11-2013, 02:21 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3807/10721199314_bb37fbfcf2_o.jpg

quangnhan
07-11-2013, 02:45 PM
Mình góp tiếp đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3713/10721610883_d71fe6e797_o.jpg

mrsun91
07-11-2013, 03:01 PM
Mình góp tiếp đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3713/10721610883_d71fe6e797_o.jpg

Bác gửi cho em cái file ảnh bác sửa dc ko ạ, em thấy khá là ưng ạ, em cám ơn nhiều

quangnhan
08-11-2013, 04:28 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm3.staticflickr.com/2879/10739245366_6e1b1a92ac_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2836/10739470093_5ec45a8710_o.jpg

phucphamh
08-11-2013, 07:36 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jFcHTh1FRtTy4.jpg

http://i.minus.com/jsnbQ4tnsDK6e.jpg

quangnhan
09-11-2013, 12:29 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3677/10753236784_ffcaf3b639_o.jpg

phucphamh
09-11-2013, 01:14 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jEmE0v7anqEFa.jpg

quangnhan
14-11-2013, 02:52 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3737/10850379986_e75ca7d07a_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2843/10850472074_37c3b96879_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3807/10850321655_25867cbe39_o.jpg

phucphamh
14-11-2013, 04:01 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbnoaSeNDvz3SW.jpg

quangnhan
14-11-2013, 06:32 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3699/10852384626_912a7b8a9d_o.jpg

thtran
15-11-2013, 03:13 AM
Xin được góp vui với các bác. 100% lightroom :D

http://farm6.staticflickr.com/5475/10859347983_6122173945_o.jpg

phucphamh
15-11-2013, 12:34 PM
Mượn ảnh bác @thtran nghịch tí, không giỏi LR nên dùng PTS vậy.


http://i.minus.com/jbpfvfkhxKofe.jpg

quangnhan
15-11-2013, 01:34 PM
Mình góp ảnh đây


[CENTER]
http://farm6.staticflickr.com/5511/10865879043_bd70ac9f54_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3676/10866271414_e0ca8a85a1_o.jpg

vinhleephoto
15-11-2013, 06:20 PM
@ tấm của 2 đứa trẻ em vẫn thích tấm before hơn

phucphamh
15-11-2013, 11:42 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbzq5MF3bC6sK5.jpg

quangnhan
16-11-2013, 05:03 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5479/10883067203_ef768c8c8e_o.jpg

phucphamh
16-11-2013, 11:09 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbhanPfgGOv5N6.jpg

quangnhan
17-11-2013, 02:12 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3758/10899434003_3e3672404b_o.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5545/10899134305_5486fceee2_o.jpg

phucphamh
17-11-2013, 04:14 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jcgzuHzgKemcJ.jpg

nhattenh198x
20-11-2013, 12:32 AM
nhìn không sâu lắm nhỉ bác ơi, em thấy có vẻ hơi quá tay

quangnhan
20-11-2013, 02:57 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3814/10957958816_e00b99acba_o.jpg

cctoti
20-11-2013, 03:23 PM
đúng là thời đại này khônng có mẫu xấu chỉ có thợ chụp không biết photoshop

phucphamh
20-11-2013, 03:53 PM
http://i.minus.com/iRQGqtWkhZVg.jpg

Nhã Ca
25-11-2013, 08:46 AM
Làm da đẹp lắm ạ! Hình trong quá!

quangnhan
26-11-2013, 06:00 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm3.staticflickr.com/2806/11057383995_13ab565783_o.jpg

phucphamh
26-11-2013, 11:17 AM
Góp vui


http://i.minus.com/j0dzADAa7TvPR.jpg

hellboy123
27-11-2013, 09:20 AM
Ké 1 tấm bị out mới chỉnh xong
http://farm4.staticflickr.com/3790/11077250795_af044eaea2_o.jpg

quangnhan
27-11-2013, 11:59 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5494/11080731024_2d4e396a7d_o.jpg

phucphamh
27-11-2013, 12:05 PM
Mượn ảnh của bác @hellboy123 tập tành làm thử ạ.


http://i1.minus.com/jSgg3SzkFPZIf.jpg

quangnhan
27-11-2013, 02:21 PM
Mình góp tiếp đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5514/11080585036_e2ddfe968f_o.jpg

phucphamh
27-11-2013, 03:33 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jnP8GZhrtF2za.jpg

Wertfire
28-11-2013, 08:58 AM
Before & after
http://farm4.staticflickr.com/3821/11082103065_56eb7a5042_c.jpg

quangnhan
28-11-2013, 02:48 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7300/11097312476_86d0a4729f_o.jpg

phucphamh
28-11-2013, 04:08 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jkYDUEMVBZkuX.jpg

quangnhan
29-11-2013, 04:35 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5506/11107248443_225201aca4_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3688/11107426114_91f216f653_o.jpg

phucphamh
29-11-2013, 07:45 AM
Góp vui


http://i.minus.com/jbdtaR5iW9LxGs.jpg

http://i.minus.com/jbsB0ipuvVmkgb.jpg

phucphamh
29-11-2013, 09:33 AM
Xin phép mượn ảnh của bác KC Nguyễn retouch ạ.


http://i.minus.com/imSDtS6XxmSFQ.jpg

quangnhan
29-11-2013, 03:06 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3696/11113388234_e6eb36971c_o.jpg

phucphamh
30-11-2013, 08:04 AM
Góp vui


http://i.minus.com/i4BR3P6bkrP8y.jpg

quangnhan
30-11-2013, 11:48 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3825/11127547883_d13c59cd52_o.jpg

phucphamh
30-11-2013, 12:27 PM
Góp vui


http://i.minus.com/ixu2fjo4a2gOz.jpg

quangnhan
30-11-2013, 05:58 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3755/11130932213_8da586a22a_o.jpg

quangnhan
01-12-2013, 03:10 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm6.staticflickr.com/5499/11149604565_d899bc2005_o.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7418/11147443424_04de9ef54c_o.jpg[/CENTER]

karosky
01-12-2013, 08:24 PM
http://farm6.staticflickr.com/5521/11150953594_7e9b388853_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/11150953594/) y40 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/11150953594/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
01-12-2013, 10:53 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jdsyqEhmM1Jg6.jpg

quangnhan
02-12-2013, 02:45 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3766/11167844735_2dc8e3da90_o.jpg

phucphamh
02-12-2013, 04:17 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jGpuSxEj2wBDA.jpg

quangnhan
04-12-2013, 02:23 PM
Xin phép mượn ảnh của bác Nikonian để retouch lạihttp://farm8.staticflickr.com/7393/11202178266_962990209c_o.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5494/11202369834_89152000d2_o.jpg

banmethuat
04-12-2013, 03:13 PM
http://farm4.staticflickr.com/3760/11202593245_6156b4bfac_z.jpg
Chỗ này bị thừa ánh sáng rồi, tẩy đi thì đẹp.

phucphamh
05-12-2013, 11:16 AM
Góp vui


http://i.minus.com/ibsYuckzsgMy47.jpg

http://i.minus.com/juZ8H6C3Vevu0.jpg

soitoc
05-12-2013, 07:25 PM
Bg chuyển qua chỉnh effect rồi hả bác quang nhân, lâu rồi không gặp bác.

phucphamh
06-12-2013, 08:26 AM
Góp vui


http://i.minus.com/i0R7zLJdpkdMt.jpg

quangnhan
06-12-2013, 09:33 AM
Bác soitoc có khỏe không? Lâu lắm rồi không cùng Bác và Bác karosky uống cà phê mong rằng có dịp cùng bác và Bác karosky uống cà phê nhé.
Hai ảnh trên mình dùng hiệu ứng Radial Blur Bác ạ. Tùy theo ảnh mà mình muốn thêm vài kỷ thuật PS Bác ạhttp://farm8.staticflickr.com/7314/11230188076_59148f05dc_o.jpg

quangnhan
07-12-2013, 05:03 AM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7377/11242634104_76b1b00316_o.jpg

quanghopx
07-12-2013, 10:56 AM
đa số ảnh Before đã đẹp sẵn rồi

phucphamh
07-12-2013, 07:53 PM
Góp vui


http://i.minus.com/iVCNUhF9Bruja.jpg

quangnhan
08-12-2013, 02:23 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm8.staticflickr.com/7412/11265142426_7aa112df3d_o.jpg

phucphamh
08-12-2013, 03:38 PM
Góp vui


http://i.minus.com/iJRLJd8hYVMDT.jpg

phucphamh
09-12-2013, 08:59 AM
Góp vui


http://i.minus.com/iQxVWehOhdUmt.jpg

vuonganhquyen
10-12-2013, 11:02 AM
Có tấm stock này lấy của anh Misen thử blend lại theo màu của anh ấy luôn, góp vui cùng anh em :)

http://i1029.photobucket.com/albums/y358/vuonganhquyen/upvnpt.png

phucphamh
13-12-2013, 04:02 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jr6YGrCpomCgs.jpg

quochuypq
13-12-2013, 07:33 PM
mấy anh làm sao vậy hướng dẫn e với!!! cảm ơn mấy anh nhiều!!! ^^

cambos
29-12-2013, 10:57 AM
Mới học pts được 2 hôm :chinese:
http://farm3.staticflickr.com/2841/11616305755_475e3e2f4d_h.jpg

cambos
01-01-2014, 04:17 PM
em góp vui tấm nữa :3:
http://farm4.staticflickr.com/3809/11682684994_e46515047b_h.jpg

phucphamh
09-01-2014, 04:53 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jsgAPhuZqt1Jt.jpg

http://i.minus.com/jeCtMTMGivKE6.jpg

karosky
13-01-2014, 10:27 AM
https://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em/anh%20goc
http://farm4.staticflickr.com/3771/11921193034_4a20a5472a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/11921193034/) 6 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/11921193034/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

karosky
13-01-2014, 10:28 AM
ảnh gốc
https://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em/anh%20goc

phucphamh
13-01-2014, 11:29 AM
Cám ơn bác @karosky đã chia sẻ, xin phép mựợn ảnh gốc làm thử ạ.


http://i.minus.com/ibl3Qcvv8PKaDe.jpg

karosky
14-01-2014, 08:49 AM
https://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em/anh%20goc
http://farm6.staticflickr.com/5475/11939232223_b82f452504_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/11939232223/) 7 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/11939232223/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
14-01-2014, 09:46 AM
Góp vui


http://i.minus.com/ibpYToOJeuDShP.jpg

quangnhan
06-02-2014, 06:58 PM
Mình lại góp ảnh đây


http://farm4.staticflickr.com/3779/12342027484_b370aa5a6c_b.jpg

ipro_316
06-02-2014, 11:53 PM
http://farm8.staticflickr.com/7355/12166535066_a25e8e4fb6_c.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5541/12113387326_ab02dd621c_c.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2859/12070020394_819c1ea648_c.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5474/12049638095_43a0452295_c.jpg

ipro_316
06-02-2014, 11:54 PM
http://farm6.staticflickr.com/5499/11994667226_bd69cc0746_c.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5486/11993998276_128a63fd91_c.jpg

phucphamh
07-02-2014, 08:46 AM
Góp vui


http://i.minus.com/jgDI40ApQojkD.jpg

chicuongstudio
09-02-2014, 02:52 PM
http://farm6.staticflickr.com/5487/12402118854_cb2f3e2df9_k.jpg

vannhien
10-02-2014, 11:03 AM
Mình góp ảnh đây


http://farm4.staticflickr.com/3676/12425809524_780c6bdb0a_b.jpg

vannhien
11-02-2014, 11:00 AM
Mìh góp ảnh thêm đây


http://farm8.staticflickr.com/7444/12449431205_3ddfe2b720_b.jpg

karosky
11-02-2014, 11:03 AM
Mìh góp ảnh thêm đây


http://farm8.staticflickr.com/7444/12449431205_3ddfe2b720_b.jpg
ảnh gốc .............đẹp

phucphamh
11-02-2014, 09:14 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbp9rdkM0oBZSa.jpg

http://i.minus.com/jbsYwmPW6BwGzX.jpg

longiee
13-02-2014, 03:13 PM
Cũng khá đẹp. Nhìn mấy mớ này nhớ lại hồi đó mới tập chụp và chỉnh ghê, kakak

longiee
13-02-2014, 03:35 PM
xin đóng góp
https://farm8.staticflickr.com/7399/12495510334_b609c82462_h.jpg

longiee
13-02-2014, 03:39 PM
ấy, thiếu 2 tấm của series này

https://farm3.staticflickr.com/2868/12495497924_3225f2cf0c_h.jpghttps://farm4.staticflickr.com/3759/12495124715_e02a531ee8_h.jpg

đc chụp bời 5D2 + 35 f/2

phucphamh
13-02-2014, 07:40 PM
Mượn ảnh của bác @longiee nghịch tí.


http://i.minus.com/jTjGVMMVzA9p3.jpg

http://i.minus.com/jb6Q2wJd41rT1.jpg

http://i.minus.com/jfFb6ZJQFFxgO.jpg

karosky
17-02-2014, 09:34 AM
https://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em/anh_goc
http://farm8.staticflickr.com/7400/12579102583_7d30e52e5c_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/12579102583/) 60 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/12579102583/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

vannhien
19-02-2014, 09:32 AM
Mình góp ảnh đây


http://farm8.staticflickr.com/7390/12625683474_0d84038628_b.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3759/12625893005_45593dd15b_b.jpg

phucphamh
19-02-2014, 01:50 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jMJ2cvbiI6j64.jpg

http://i.minus.com/jbieWWUwN8klO5.jpg

karosky
11-03-2014, 05:30 PM
https://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em/anh_goc
http://farm4.staticflickr.com/3795/13080309933_2ba7897b7f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/13080309933/) 75 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/13080309933/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

karosky
11-03-2014, 09:44 PM
https://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em/anh_goc
http://farm8.staticflickr.com/7350/13084229903_92bb874586_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/13084229903/) 76 (http://www.flickr.com/photos/94364334@N07/13084229903/) của karosky1 (http://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

dangtungbmt90
18-03-2014, 12:39 AM
Có tấm stock này lấy của anh Misen thử blend lại theo màu của anh ấy luôn, góp vui cùng anh em :)

http://i1029.photobucket.com/albums/y358/vuonganhquyen/upvnpt.png

bác có thể hướng dẫn cách blend màu như hình này ko ạ, da mẫu bác dùng bằng chương trình gì ạ

vannhien
19-03-2014, 10:54 AM
Mình góp ảnh đây

Thay màu lá cây


http://farm4.staticflickr.com/3686/13258311774_54618341f7_b.jpg

vannhien
19-03-2014, 11:39 AM
Thêm một ảnh nửa


http://farm4.staticflickr.com/3821/13258743253_30bcf25a52_b.jpg

phucphamh
20-03-2014, 03:12 PM
Góp vui


http://oi59.tinypic.com/4e2dk.jpg

phucphamh
02-04-2014, 10:36 AM
Góp vui


http://oi60.tinypic.com/jfklxy.jpg

http://oi60.tinypic.com/o77w1x.jpg

http://oi57.tinypic.com/35a6om0.jpg

http://oi58.tinypic.com/1553x1y.jpg

thaison_canon
04-04-2014, 08:36 AM
nắng lên rồi
https://farm4.staticflickr.com/3830/13613778435_c3f5229228_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/91422874@N07/13613778435/)
SDFGH (https://www.flickr.com/photos/91422874@N07/13613778435/) của photobaoson (https://www.flickr.com/people/91422874@N07/), trên Flickr

phucphamh
10-04-2014, 08:19 PM
Góp vui


http://oi62.tinypic.com/2zf72uf.jpg

http://oi61.tinypic.com/1zvsar.jpg

ducruax
14-04-2014, 07:54 PM
#158
Be và Af đều đẹp :)

dangtungbmt90
14-05-2014, 11:20 PM
Mình góp ảnh đâyhttp://farm4.staticflickr.com/3807/10721199314_bb37fbfcf2_o.jpg

bác ơi có thể hướng dẫn cho e cách chỉnh da thế này ko ạ,cảm ơn bác nhiều

phucphamh
15-05-2014, 07:23 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jKR5nz5niEkU3.jpg

http://i.minus.com/j7IOB0thuZeXm.jpg

nikan3100
17-05-2014, 12:23 PM
Em góp vui bác ạ. Em thích làm HDR nên khi chụp nam là em HDR à.

https://farm3.staticflickr.com/2912/14200604152_69d6244bea_o.jpg

phucphamh
18-05-2014, 06:14 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jofcmIscEInNP.jpg

http://i.minus.com/jAmSk4YwyeVuZ.jpg

vannhien
31-05-2014, 01:46 PM
Mình góp ảnh đây


https://farm6.staticflickr.com/5314/14330685963_cd8b663f5a_c.jpg

phucphamh
01-06-2014, 08:24 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbgHTdzHdIFn3a.jpg

vannhien
02-06-2014, 03:42 AM
Mình góp ảnh đây


https://farm3.staticflickr.com/2908/14136781669_ce349554cd_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5596/14136883068_e4ee737a80_o.jpg

phucphamh
02-06-2014, 09:21 AM
Góp vui


http://i.minus.com/jq2ffzVr6Wgxv.jpg

karosky
02-06-2014, 11:25 AM
before
http://www.mediafire.com/view/ra6x1zc7zb6j8wh/Demo_Pics_HD.JPG
after
https://farm3.staticflickr.com/2901/14303221556_5dbd126fca_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14303221556/) Demo Pics HD (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14303221556/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

Gia Bảo
02-06-2014, 11:40 AM
mình cũng góp thêm ảnh
https://farm3.staticflickr.com/2921/14303302906_e2f614b761_c.jpg (https://flic.kr/p/nMWaCN)Untitled-11 (https://flic.kr/p/nMWaCN) by bopersie (https://www.flickr.com/people/123858821@N03/), on Flickr

phucphamh
02-06-2014, 12:25 PM
Góp vui


Ảnh gốc

http://oi58.tinypic.com/70kent.jpg

Which picture do you like the most!?

#1

http://i.minus.com/jAUbs3YLgZxSr.jpg

#2

http://i.minus.com/jg0QgYY1CDokM.jpg

vannhien
03-06-2014, 06:08 AM
Mình góp ảnh đây


https://farm3.staticflickr.com/2912/14347062421_6eb19babdc_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5524/14333189205_d0a069e1e6_b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3868/14333188445_743ac578b5_b.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2924/14141030929_3fa1eac53b_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5080/14141035638_4507ef9534_b.jpg[/CENTER]

phucphamh
03-06-2014, 07:07 AM
Góp vui


http://oi57.tinypic.com/fk04nd.jpg

http://oi59.tinypic.com/ibe2du.jpg

http://oi57.tinypic.com/15y6iki.jpg

http://oi57.tinypic.com/f2t0gp.jpg

phucphamh
03-06-2014, 10:13 AM
Góp vui


http://oi61.tinypic.com/2b89xx.jpg

http://i.minus.com/j0CJdDuOpkqHk.jpg

vannhien
06-06-2014, 01:44 PM
Mình góp ảnh đây


https://farm6.staticflickr.com/5320/14356467264_c42d9a58c8_b.jpg

phucphamh
06-06-2014, 05:18 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbaAr0syWuvWXA.jpg

Bùi Nhùi
06-06-2014, 08:36 PM
Makup cho một cô gái Trung QUốc
https://farm3.staticflickr.com/2932/14172523477_b5b0ceb866_o.jpghttps://farm4.staticflickr.com/3894/14172343499_b2e9978468_o.jpg

phucphamh
07-06-2014, 09:48 AM
Góp vui


http://i.minus.com/jbz6rxVqRaQTL6.jpg

Phẫu thuật làm gò má thấp :boxing:

http://i.minus.com/jxyEIwk1agpbx.jpg

vannhien
07-06-2014, 10:34 AM
Mình góp ảnh đây


https://farm6.staticflickr.com/5514/14340401766_d0d739a924_b.jpg

phucphamh
07-06-2014, 12:20 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jSuOyNsLNtMbv.jpg

vannhien
08-06-2014, 03:08 PM
Mình góp ảnh đây


https://farm6.staticflickr.com/5276/14368689341_8b64436772_b.jpg

11002
08-06-2014, 07:01 PM
Các bác làm hay quá, em dùng clone để xóa min, Gấuin Blur để làm min da và add noise ...

Ra hình thế này
https://ajuk1g.bn1304.livefilestore.com/y2pTBf1AfOR-nzfkK7BFnq2uYMBA0JDT7_GqOwH8Fa_N7jtJnAVigAEe2GyJK4 uq3vksW5jriTaJm4tRLK6MaHeLXByDHchPU0-J-fcbITu_Sw/PSfinal.jpg?psid=1

phucphamh
08-06-2014, 07:24 PM
Các bác làm hay quá, em dùng clone để xóa min, Gấuin Blur để làm min da và add noise ...

Ra hình thế này
https://ajuk1g.bn1304.livefilestore.com/y2pTBf1AfOR-nzfkK7BFnq2uYMBA0JDT7_GqOwH8Fa_N7jtJnAVigAEe2GyJK4 uq3vksW5jriTaJm4tRLK6MaHeLXByDHchPU0-J-fcbITu_Sw/PSfinal.jpg?psid=1

Bác Toại làm đẹp quá! từ đó đến giờ mới thấy bác trổ tài. Vậy là em hân hạnh được biết thêm 1 bậc thầy trong làng PS nữa rồi.

11002
08-06-2014, 07:30 PM
Em chỉ làm được đến mức này thôi
https://aapxaq.bn1304.livefilestore.com/y2p1NVDyohiklYSCi3WpteYGPw0K_rSQgQQzZNFsseyP7-2Na3qz63wpTlYXV2ARWc2s-HPAOo-5YGvp8fKX-kBjBDSti7nCHltPqlUR4_XzVU/DemoPSpost.jpg?psid=1

11002
08-06-2014, 07:31 PM
Bác Toại làm đẹp quá! từ đó đến giờ mới thấy bác trổ tài. Vậy là em hân hạnh được biết thêm 1 bậc thầy trong làng PS nữa rồi.

Không dám, em còn phải học hỏi các bác nhiều lắm ạ.

vannhien
15-06-2014, 02:08 PM
Mình góp ảnh đây


https://farm6.staticflickr.com/5524/14424035964_de14eb5231_b.jpg

karosky
16-06-2014, 10:30 AM
https://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em//anh%20goc
https://farm4.staticflickr.com/3910/14431637222_5371f4ae8a_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14431637222/) 01 (22) (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14431637222/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

11002
16-06-2014, 10:55 AM
Không cần ghi chú:
Hình này em làm từ 2008

https://aapxaq.bn1304.livefilestore.com/y2p48CEL1jiOsUg1KbnY8Oo5TijSd5ZIZJml8rem-PHIy4Xnf0O_BkZHkHzzw1WC5cLLxnGtnNrYGbpMBUMGJHCP-jdb0ZaxXo4Fr6icUAULcE/IMG_0082.jpg?psid=1
https://aapxaq.bn1304.livefilestore.com/y2paPAuc4l-VNcrisHykl18Ba0QieKu0NpcuR2pz-IhBcV7GRUqJhykyiSVBczjrbrWgsybkJwokbhXwZ_EU8XdielV TxXC8jI0tI2BPTGmIf4/Thuyduong_2HK.jpg?psid=1

petertruong83
16-06-2014, 11:35 AM
https://www.mediafire.com/folder/09krvcd5z61em//anh%20goc
https://farm4.staticflickr.com/3910/14431637222_5371f4ae8a_s.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14431637222/) 01 (22) (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14431637222/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickrthật ko ngờ đây là sản phẩm từ D4, ảnh ra rất đẹp cảm ơn bạn đã chia sẽ ảnh!!https://farm6.staticflickr.com/5476/14433386665_902cdc0838_b.jpg

phucphamh
16-06-2014, 12:02 PM
Mượn ảnh của bác @11002 retouch tí ạ!


http://i.minus.com/jba70MEcaIAsFK.jpg

http://i.minus.com/jbgpals9MgPkMR.jpg

phucphamh
16-06-2014, 12:14 PM
Góp vui


Retouch

http://i.minus.com/jbz71UBkyy0fEp.jpg

Lomo LC-A

http://i.minus.com/j5zKmK9cDukGc.jpg

Contrast soft

http://i.minus.com/jutgw5w9ZHsWQ.jpg

11002
16-06-2014, 12:18 PM
Mượn ảnh của bác @11002 retouch tí ạ!


http://i.minus.com/jba70MEcaIAsFK.jpg

http://i.minus.com/jbgpals9MgPkMR.jpg

- Em chuyển hi-key ạ, bác phucphamh chỉ chuyển BW.
- Em chủ ý làm mắt mẫu nét nhất, BW cùa bac phucphamh có nhiều chổ nét hơn mắt và chưa che khuyết điểm trên cánh tay mẫu
- Giờ nếu làm lại ảnh này, em sẽ blur nhẹ thêm phần cánh tay.

vannhien
16-06-2014, 02:26 PM
Mình góp ảnh đây


https://farm3.staticflickr.com/2922/14432766982_49fb3ace2d_b.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2917/14247648597_93e1eebe74_b.jpg[/CENTER]

F.O
16-06-2014, 02:31 PM
góp vui với các bác

https://farm4.staticflickr.com/3909/14247551948_4eea0689a7_c.jpg

F.O
16-06-2014, 02:57 PM
https://farm3.staticflickr.com/2907/14411162086_93bc927698_c.jpg

phucphamh
16-06-2014, 03:08 PM
- Em chuyển hi-key ạ, bác phucphamh chỉ chuyển BW.
- Em chủ ý làm mắt mẫu nét nhất, BW cùa bac phucphamh có nhiều chổ nét hơn mắt và chưa che khuyết điểm trên cánh tay mẫu
- Giờ nếu làm lại ảnh này, em sẽ blur nhẹ thêm phần cánh tay.

Thanks bác nhiều! bác nói ra mình mới biết được chủ ý của người làm ảnh, đúng là mẫu có 2 cái cần retouch là làm sáng mắt và khuyết điểm trên cánh tay. Mình chỉ làm mụn, còn lại thì để toàn bộ ánh sáng, màu sắc tự nhiên cho mẫu.

vannhien
16-06-2014, 03:32 PM
Mình góp ảnh đây

https://farm6.staticflickr.com/5565/14454609813_9e18d9492c_b.jpg

vannhien
16-06-2014, 04:30 PM
Mình góp tiếp đây


https://farm4.staticflickr.com/3891/14454915933_51c66dcbf4_b.jpg

petertruong83
16-06-2014, 04:51 PM
Không cần ghi chú:
Hình này em làm từ 2008

Em cũng góp vui^^... ngoài việc trị mụn... em bao luôn dịch vụ cạo lông tơ cho em ấy =P

https://farm3.staticflickr.com/2934/14434857625_ed976ee977_z.jpghttps://farm4.staticflickr.com/3877/14248295129_639c8d535f_z.jpg

phucphamh
16-06-2014, 10:54 PM
Góp vui


http://oi60.tinypic.com/24vid5i.jpg

phucphamh
16-06-2014, 11:04 PM
Góp vui


http://oi59.tinypic.com/2rz5t3k.jpg

petertruong83
17-06-2014, 05:51 AM
https://farm3.staticflickr.com/2916/14253361937_2b0f1ece3a_n.jpghttps://farm3.staticflickr.com/2916/14253987368_e5621242a9.jpg

Antonio Trần
17-06-2014, 07:57 AM
Mình góp tiếp đây


https://farm4.staticflickr.com/3891/14454915933_51c66dcbf4_b.jpg
Ảnh hơi ám xanh một chút, nhưng ánh nắng bác làm tuyệt lắm, có phải sử dụng knoll light không ạ :D

karosky
17-06-2014, 08:05 AM
http://www.mediafire.com/view/7zwr0x9fztzix2k/7671757454_d2d355c6f2_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3911/14439347574_08db93ae10_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14439347574/) 13 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14439347574/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

petertruong83
17-06-2014, 01:59 PM
http://www.mediafire.com/view/7zwr0x9fztzix2k/7671757454_d2d355c6f2_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3911/14439347574_08db93ae10_s.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14439347574/) 13 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14439347574/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickrthích cách bác blend tấm này... cơ mà em nghĩ nên crop... vì để bớt... thấy bụng =Phttps://farm4.staticflickr.com/3867/14419116006_24709bbe5e_b.jpg


Origin VS LR

https://farm6.staticflickr.com/5198/14254822647_489f887ce0_z.jpghttps://farm4.staticflickr.com/3923/14440129794_5864a325a2_z.jpg

karosky
17-06-2014, 05:52 PM
http://www.mediafire.com/view/st9asmdedcdpzbf/beauty__retouching_vol_23_by_nebulaoperator-d5s88hq.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2896/14439802771_e6c2071de2_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14439802771/) 14 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14439802771/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
17-06-2014, 07:37 PM
Góp vui


http://oi62.tinypic.com/t8m6pw.jpg

vannhien
18-06-2014, 01:42 PM
Mình góp ảnh đây


https://farm4.staticflickr.com/3836/14449575665_b65d2df454_b.jpg

petertruong83
18-06-2014, 03:30 PM
Source https://farm4.staticflickr.com/3880/14450050825_35a346e985_o.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3880/14450050825_16e75ecf44_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3868/14446637321_a308fb6f33_z.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3842/14263393030_948836956c.jpg

phucphamh
18-06-2014, 11:10 PM
Mượn ảnh bác @petertruong83 nghịch tí ạ!


http://oi58.tinypic.com/o0pjrc.jpg

11002
19-06-2014, 05:52 PM
Em vào đây thây nhiều bác xữ lý da, nâng sáng, cân skintone rất đẹp, đáng học hỏi.

Tuy nhiên, mong các bác thông tin:
- Tại sao phải xữ lý thế.
- Ngay bước đầu tiên là xữ lý loại bỏ các chi tiết thừa (như hình dưới đây).
- ....


Source https://farm4.staticflickr.com/3880/14450050825_35a346e985_o.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3880/14450050825_16e75ecf44_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3868/14446637321_a308fb6f33_z.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3842/14263393030_948836956c.jpg


Mình góp ảnh đây


https://farm3.staticflickr.com/2912/14347062421_6eb19babdc_b.jpg
Em chỉ làm được đến mức này thôi
https://aapxaq.bn1304.livefilestore.com/y2p1NVDyohiklYSCi3WpteYGPw0K_rSQgQQzZNFsseyP7-2Na3qz63wpTlYXV2ARWc2s-HPAOo-5YGvp8fKX-kBjBDSti7nCHltPqlUR4_XzVU/DemoPSpost.jpg?psid=1

petertruong83
19-06-2014, 07:05 PM
Em vào đây thây nhiều bác xữ lý da, nâng sáng, cân skintone rất đẹp, đáng học hỏi.

Tuy nhiên, mong các bác thông tin:
- Tại sao phải xữ lý thế.
- Ngay bước đầu tiên là xữ lý loại bỏ các chi tiết thừa (như hình dưới đây).
- ....
Em thấy khuôn mặt của mẩu đẹp nên mới crop lại... tay chân với cây cối nhiều quá làm mình thiếu tập trung vào ảnh mà khuôn mặt là cái thần của ảnh nên crop là cần thiết... sao đó cân bố cục 1/3
Skintone em giảm contrast, giảm orange tùy mức độ, đẩy hue của orange qua trái cho có tí hồng...[vì hồng đẹp hơn vàng =P]

Tấm này em crop vì... mẫu có đôi vai... hơi lực sĩ...và hơi bị... lép =P
(tấm này đáng lẽ em xử lý mụn kỷ hơn... nhưng ko có tg ngày mốt làm kỹ hơn nữa)


https://farm6.staticflickr.com/5471/14263277748_d183ba6225_c.jpg

11002
19-06-2014, 07:32 PM
Em thấy khuôn mặt của mẩu đẹp nên mới crop lại... tay chân với cây cối nhiều quá làm mình thiếu tập trung vào ảnh mà khuôn mặt là cái thần của ảnh nên crop là cần thiết... sao đó cân bố cục 1/3
Skintone em giảm contrast, giảm orange tùy mức độ, đẩy hue của orange qua trái cho có tí hồng...[vì hồng đẹp hơn vàng =P]

Tấm này em crop vì... mẫu có đôi vai... hơi lực sĩ...và hơi bị... lép =P
(tấm này đáng lẽ em xử lý mụn kỷ hơn... nhưng ko có tg ngày mốt làm kỹ hơn nữa)


https://farm6.staticflickr.com/5471/14263277748_d183ba6225_c.jpg

Gần giống hình thẻ rồi.
Skintone làm chưa đã, còn loang, xữ luôn dây áo hồng đi bác.

petertruong83
19-06-2014, 07:40 PM
Gần giống hình thẻ rồi.
Skintone làm chưa đã, còn loang, xữ luôn dây áo hồng đi bác.phần dưới xấu quá nên phải "gọt" bớt nên anh nói giống hình kỷ yếu là quá đúng vì nếu ko crop thì còn xấu hơn nữa =P
Em xin nhận khuyết điểm tại vì làm còn lốm đốm quá... tại ko có tg =P

karosky
19-06-2014, 09:23 PM
thêm stock ccho các bác làm thử
http://www.mediafire.com/view/9mjuz1i48nmbm9f/beauty__retouching_vol_24_by_nebulaoperator-d5ss1od.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3867/14435757086_3ef4d897c5_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14435757086/) 15 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14435757086/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

karosky
19-06-2014, 09:41 PM
ảnh bác pettertruong83 thiếu br/contract,tăng shappen hơi nặng

petertruong83
19-06-2014, 09:47 PM
ảnh bác pettertruong83 thiếu br/contract,tăng shappen hơi nặngem cố ý giảm contrast cho ảnh sáng thêm... nhưng lúc em brush không coi kỹ nếu phần líp bị xót :x... đáng lẽ còn mài thêm da hic... nhưng phút cuối làm biếng =P
(br bác đề cập là brush phải ko ạ)

karosky
19-06-2014, 09:55 PM
em cố ý giảm contrast cho ảnh sáng thêm... nhưng lúc em brush không coi kỹ nếu phần líp bị xót :x... đáng lẽ còn mài thêm da hic... nhưng phút cuối làm biếng =P
(br bác đề cập là brush phải ko ạ)
br là brightness/contract chứ ko phải là bruch vì khi cân br/contract theo tỉ lệ nghịch,tùy theo bức hình mà chỉnh

phucphamh
19-06-2014, 10:36 PM
Góp vui


Mình thích làm theo cách của mình, không quá mịn.

http://oi57.tinypic.com/2w4mwbd.jpg

11002
19-06-2014, 10:55 PM
Góp vui


Mình thích làm theo cách của mình, không quá mịn.

http://oi57.tinypic.com/2w4mwbd.jpg

Yes! Làm da phải "có hạt"
Bác add noise tạo hạt? Vui lòng chia sẽ. Thanks!

hoatroc
19-06-2014, 11:49 PM
Chết cười với anh 11002 :). Bác trên kia chỉ sharpen quá tay thôi chứ đâu có quá mịn :)

karosky
20-06-2014, 07:31 AM
http://www.mediafire.com/view/a5qx2q2aiandw22/5892706517_0a8491f07b_o.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2928/14275952797_8a80d049c3_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14275952797/) 21 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14275952797/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
20-06-2014, 10:47 AM
Yes! Làm da phải "có hạt"
Bác add noise tạo hạt? Vui lòng chia sẽ. Thanks!

Mình làm da rất đơn giản và nhanh, dùng spot healing làm mất tàn nhang, plugin portaiture để mode default, kéo hết qua trái cột fine và medium về -20 (có lẽ mất 3 phút cho khuôn mặt này). Thế là xong! Không cần tạo hạt, vì tạo hạt sẽ chạy đều trên khuôn mặt nhìn rất giả. Mình chỉ áp dụng trừ khi khuôn mặt quá mịn, mất chi tiết nên bắt buộc phải tạo hạt.

11002
20-06-2014, 02:44 PM
Mình làm da rất đơn giản và nhanh, dùng spot healing làm mất tàn nhang, plugin portaiture để mode default, kéo hết qua trái cột fine và medium về -20 (có lẽ mất 3 phút cho khuôn mặt này). Thế là xong! Không cần tạo hạt, vì tạo hạt sẽ chạy đều trên khuôn mặt nhìn rất giả. Mình chỉ áp dụng trừ khi khuôn mặt quá mịn, mất chi tiết nên bắt buộc phải tạo hạt.

Cám ơn bạn nhiều!!!!!

karosky
20-06-2014, 02:52 PM
http://www.mediafire.com/view/pg3iue9z7j1mvij/beauty__retouching_vol_30_by_nebulaoperator-d66ns4g.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5506/14463159714_889c92836a_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14463159714/) qw (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14463159714/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

11002
20-06-2014, 03:00 PM
Nhìn cái cổ em nhớ đến ngày xưa giặt khăn lông, em vắt thiệt khô!

karosky
21-06-2014, 11:54 AM
http://www.mediafire.com/view/ya8qb7kkmfm165o/5848239007_d164899ff4_o.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2940/14490697773_90abfc4619_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14490697773/) 20 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14490697773/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
21-06-2014, 11:46 PM
Góp vui (soft blue)


http://i.minus.com/jM7QqhJPLKnLT.jpg

vannhien
22-06-2014, 06:05 PM
Mình góp ảnh đây


https://farm6.staticflickr.com/5575/14478134862_194ddf5a59_b.jpg

karosky
22-06-2014, 08:23 PM
http://www.mediafire.com/view/22dx7h2cs0fd7h8/beauty__retouching_vol_34_by_nebulaoperator-d6cf7k8.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5505/14478933062_132d6344ae_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14478933062/) 123 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14478933062/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

11002
22-06-2014, 08:27 PM
https://aapxaq.bn1304.livefilestore.com/y2pYvo7b-Zwq50n9KVwYhQhTo4LfKj5ai7lq4eFz8oXrBbgk2btPmUCTiLn 0h067jDct4eXrCElQUNrWEWXEmS0ZFFmLRFuKRWgTSiJHgVkj0 o/beauty__retouching_vol_30_by_nebulaoperator-d66ns4g.jpg?psid=1

11002
22-06-2014, 08:37 PM
https://aapxaq.bn1304.livefilestore.com/y2pTXukLsVDh8yYWtubt6Pn2AhKo6s599NNkKiUN1rhBS1V35r ptOR8Un1tMITqEaqqwSwHZGnZOq12kDht1ilTm4GFXkF7sDHiL Nkdy55CL14/beauty__retouching_vol_34_by_nebulaoperator-d6cf7k8.jpg?psid=1

karosky
22-06-2014, 08:41 PM
Nhìn cái cổ em nhớ đến ngày xưa giặt khăn lông, em vắt thiệt khô!
bây giờ già yếu,nên giặt ko còn sạch như xưa,hình bác tăng tí tương phản thêm tí hình ất phê hơn

11002
22-06-2014, 08:53 PM
bây giờ già yếu,nên giặt ko còn sạch như xưa,hình bác tăng tí tương phản thêm tí hình ất phê hơn

Cám ơn bác, em xài Canon chip Digit II nên quen set trung tính mất rồi.

vannhien
23-06-2014, 08:40 AM
Mình góp ảnh đây


https://farm4.staticflickr.com/3879/14485829985_09fa2eb8d0_b.jpg

sonicxpx
23-06-2014, 12:21 PM
Hình anh Toại retouch đẹp quá :)

Hình after của bác vannhien y như mannequin, chi tiết da mất hết rồi.

phucphamh
23-06-2014, 01:04 PM
Góp vui


http://i.minus.com/j99NkP4ZvYt4A.jpg

vannhien
24-06-2014, 03:15 PM
Mình góp ảnh lần 2


https://farm4.staticflickr.com/3854/14496195135_897b68be02_b.jpg

daothuan
24-06-2014, 04:46 PM
đẹp quá, cho e hỏi có cách nào xóa phông nền k

phucphamh
26-06-2014, 06:17 PM
Góp vui


http://i.minus.com/jbgsMWRbB1kvle.jpg

http://i.minus.com/jb0AsZxKKh3Vd8.jpg

vannhien
27-06-2014, 03:36 AM
Mình góp ảnh đây


https://farm6.staticflickr.com/5153/14328369748_9cb8f4e3f3_b.jpg

vannhien
27-06-2014, 06:00 AM
Mình góp ảnh thêm


https://farm6.staticflickr.com/5233/14515745785_01e45d5da2_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3837/14514915982_c2721102bb_b.jpg

karosky
27-06-2014, 11:01 AM
http://www.mediafire.com/view/j70z9a7wc9gbtvs/5826620784_649659fe93_o.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2930/14330629387_a404d4357d_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14330629387/) 23 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14330629387/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

vannhien
28-06-2014, 05:23 AM
Mình góp ảnh đây


https://farm3.staticflickr.com/2915/14521099814_7d034945c9_b.jpg

phucphamh
28-06-2014, 08:28 AM
Góp vui


http://i.minus.com/jwKtdgiEg8Bud.jpg

vannhien
28-06-2014, 12:48 PM
Mình góp ảnh thêm đây


https://farm4.staticflickr.com/3893/14337801369_8d0c0c47db_b.jpg

karosky
02-07-2014, 10:02 AM
http://www.mediafire.com/view/wat5uvfnaqi3qin/redlanternstudio2.jpg

vannhien
02-07-2014, 11:21 AM
Mình góp ảnh đây


https://farm4.staticflickr.com/3898/14575706833_2a7bfd98d6_b.jpg

karosky
02-07-2014, 01:15 PM
https://farm6.staticflickr.com/5540/14369485588_57c11dc708_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14369485588/) redlanternstudio4 (https://www.flickr.com/photos/94364334@N07/14369485588/) của karosky1 (https://www.flickr.com/people/94364334@N07/), trên Flickr

phucphamh
02-07-2014, 07:14 PM
Mình góp ảnh đây


https://farm4.staticflickr.com/3898/14575706833_2a7bfd98d6_m.jpg

Dạo này bác @vannhien làm da lên tay lắm, không thay đổi gì nhiều kết cấu của làn da và vẫn giữ được làn da tự nhiên.

vannhien
03-07-2014, 09:19 AM
Mình cảm ơn Bác phucphamh ạ.