PDA

View Full Version : Mưa và những cảm xúc !Tokyo_Square
13-06-2011, 02:35 PM
Ảnh em chụp bằng Nokia N70 2.0MP:
1. http://cC2.upanh.com/23.620.30680741.UiD0/020520112430.jpg

2. http://cC4.upanh.com/23.620.30680743.6oU0/020520112431.jpg

3. http://cC2.upanh.com/23.620.30680751.Npq0/020520112442.jpg

4. http://cC4.upanh.com/23.620.30680753.bhH0/020520112446.jpg

5. http://cC6.upanh.com/23.620.30680755.HVm0/020520112451.jpg

6. http://cC9.upanh.com/23.620.30680758.rT30/020520112452.jpg

7. http://cC0.upanh.com/23.620.30680759.5Bl0/020520112453.jpg

8. http://cC2.upanh.com/23.620.30680761.fH00/020520112454.jpg

9. http://cC4.upanh.com/23.620.30680763.Uaa0/020520112456.jpg

10. http://cC5.upanh.com/23.620.30680764.Ckn0/020520112458.jpg

11. http://cC7.upanh.com/23.620.30680766.jSi0/020520112459.jpg

12. http://cC0.upanh.com/23.620.30680769.cSS0/020520112460.jpg

13. http://cC1.upanh.com/23.620.30680770.cSS0/020520112461.jpg

14. http://cC3.upanh.com/23.620.30680772.6Py0/030520112485.jpg

15. http://cC5.upanh.com/23.620.30680774.6X10/040520112513.jpg

16. http://cC7.upanh.com/23.620.30680776.DKl0/040520112515.jpg

17. http://cC8.upanh.com/23.620.30680777.u1E0/040520112516.jpg

18. http://cC9.upanh.com/23.620.30680778.zny0/040520112517.jpg

19. http://cC1.upanh.com/23.620.30680780.5Bl0/040520112520.jpg

20. http://cC6.upanh.com/23.620.30680785.XtK0/040520112521.jpg

Tokyo_Square
13-06-2011, 02:35 PM
21. http://cC7.upanh.com/23.620.30680786.AEF0/040520112528.jpg

22. http://cC8.upanh.com/23.620.30680787.Rgc0/040520112529.jpg

23. http://cC1.upanh.com/23.620.30680790.VoS0/040520112531.jpg

24. http://cC2.upanh.com/23.620.30680791.N0b0/040520112533.jpg

25. http://cC4.upanh.com/23.620.30680793.CYI0/040520112541.jpg

26. http://cC7.upanh.com/23.620.30680796.T5q0/060620112745.jpg

27. http://cC9.upanh.com/23.620.30680798.Npq0/060620112750.jpg

28. http://cC1.upanh.com/23.620.30680800.NCx0/060620112755.jpg

29. http://cC3.upanh.com/23.620.30680802.h280/060620112757.jpg

30. http://cC5.upanh.com/23.620.30680804.UdT0/060620112758.jpg

31. http://cC7.upanh.com/23.620.30680806.ywe0/060620112759.jpg

32. http://cC8.upanh.com/23.620.30680807.BwA0/060620112760.jpg

33. http://cC0.upanh.com/23.620.30680809.05Z0/060620112762.jpg

34. http://cC1.upanh.com/23.620.30680810.3rm0/060620112763.jpg

35. http://cC2.upanh.com/23.620.30680811.NFw0/060620112766.jpg

thoianghen
14-06-2011, 10:42 AM
Bác chụp ở đâu vậy, miền tây chỗ nào cũng hao hao giống nhau, nhìn quen quen :D
Nhìn mưa thấy nhớ nhà ghê !

MercedesGLK
14-06-2011, 09:00 PM
N70 mà chụp close up cũng ngon quá hở bác.

Tokyo_Square
26-06-2011, 08:09 PM
Bác chụp ở đâu vậy, miền tây chỗ nào cũng hao hao giống nhau, nhìn quen quen :D
Nhìn mưa thấy nhớ nhà ghê !

Em chụp ở xã Long Thạnh - Phụng Hiệp - Hậu Giang ! Quê bác ở đâu thế ?

Tokyo_Square
26-06-2011, 08:10 PM
N70 mà chụp close up cũng ngon quá hở bác.

Dạ máy này hok có chức năng chụp close up. Em chụp với kính lúp ! hihi...

vbntkd
04-09-2011, 12:02 AM
ảnh nhìn buồn quá hjx
mặc dù độ nét thì không nổi bật nhưng ảnh của bạn nhìn tâm trạng quá
vote cho ý tưởng :dots:

anhnhoem
14-09-2011, 10:44 AM
ảnh của bạn rất là có hồn. mình thích. ^^

nhoc2it
02-02-2012, 04:33 PM
thấy có pic hoa lan đẹp ;))

Bác Mập
07-02-2012, 04:58 PM
Nhìn ảnh mưa nhớ về tuổi thơ

louis996
08-02-2012, 10:39 AM
Chụp rất là tâm trạng....