PDA

View Full Version : Về thăm trường cũ ! THCS Long Thạnh (Phụng Hiệp - Hậu Giang)Tokyo_Square
01-05-2011, 07:21 PM
Tui đang là sinh viên Đại học năm 2, hôm nay có dịp về thăm trường cũ. Ngôi trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Cảm xúc thật khó tả, tui xin chia sẽ ảnh chụp phượng và bằng lăng + một số hoa linh tinh với mọi người. Tôi thì cứ NOKIA N70 2.0 MP mà chơi tới. Tại tui nghèo mà, đâu có tiền mua máy ! Hehe...
1. Hoa mười giờ của mấy em trong trường trồng:
http://farm6.static.flickr.com/5223/5675494164_405fb6cf97_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675494164/)
300420112352 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675494164/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
2. Tấm này chụp với kính lúp:
http://farm6.static.flickr.com/5022/5674930325_542f28d711_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674930325/)
300420112350 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674930325/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
3.
http://farm6.static.flickr.com/5301/5674929899_456545508e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674929899/)
300420112349 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674929899/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
4.
http://farm6.static.flickr.com/5061/5674928299_faaacfc9e0_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674928299/)
300420112346 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674928299/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
5.
http://farm6.static.flickr.com/5023/5675490940_b00d2ccc8c_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675490940/)
300420112342 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675490940/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
6.
http://farm6.static.flickr.com/5063/5674926587_80cb7b637d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674926587/)
300420112340 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674926587/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
7.
http://farm6.static.flickr.com/5023/5674925485_92da0c38f9_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674925485/)
300420112336 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674925485/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
8.
http://farm6.static.flickr.com/5104/5674925117_b47624b8cf_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674925117/)
300420112334 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674925117/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
9.
http://farm6.static.flickr.com/5229/5675487248_b4dc093c65_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675487248/)
300420112333 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675487248/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
10.
http://farm6.static.flickr.com/5021/5674923207_7f1614d66e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674923207/)
300420112331 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674923207/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
11.
http://farm6.static.flickr.com/5305/5675485686_2a291f3a3a_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675485686/)
300420112330 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675485686/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
12.
http://farm6.static.flickr.com/5226/5674921767_287d5bcc1f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674921767/)
300420112329 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674921767/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
13.
http://farm6.static.flickr.com/5025/5675484596_417cdf6efa_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675484596/)
300420112328 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675484596/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
14.
http://farm6.static.flickr.com/5267/5675484104_44736cf82f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675484104/)
300420112327 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675484104/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
15.
http://farm6.static.flickr.com/5224/5675483046_cd3609fca7_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675483046/)
300420112325 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675483046/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
16.
http://farm6.static.flickr.com/5227/5675482710_013db27022_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675482710/)
300420112324 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675482710/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
17.
http://farm6.static.flickr.com/5223/5675481980_4f784de7a4_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675481980/)
300420112322 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675481980/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
18.
http://farm6.static.flickr.com/5224/5675481346_7abc4c83cb_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675481346/)
300420112320 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675481346/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
19.
http://farm6.static.flickr.com/5267/5674917667_a775b98b7f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674917667/)
300420112319 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674917667/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
20.
http://farm6.static.flickr.com/5307/5675480500_b416897fe5_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675480500/)
300420112317 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675480500/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
21.
http://farm6.static.flickr.com/5268/5674916479_2a2aebec57_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674916479/)
300420112314 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674916479/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
22.
http://farm6.static.flickr.com/5021/5674916289_96b0d54db8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674916289/)
300420112313 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674916289/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
23.
http://farm6.static.flickr.com/5226/5674916165_45ddf9104e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674916165/)
300420112312 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674916165/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
24.
http://farm6.static.flickr.com/5223/5675479264_4b64d0b1cb_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675479264/)
300420112311 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675479264/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
25.
http://farm6.static.flickr.com/5223/5674915731_2fd2f44ced_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674915731/)
300420112309 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674915731/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
26.
http://farm6.static.flickr.com/5107/5675467452_d0d5393354_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675467452/)
120420112144 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675467452/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
27.
http://farm6.static.flickr.com/5262/5675467378_d9380da34d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675467378/)
120420112143 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675467378/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
28.
http://farm6.static.flickr.com/5027/5674903867_83595a5b9f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674903867/)
120420112142 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674903867/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
29.
http://farm6.static.flickr.com/5026/5675466710_bbb6c2afc7_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675466710/)
120420112135 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675466710/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr

haitintin74
01-05-2011, 07:27 PM
thanks bạn,
bạn làm m nhớ trường xưa quá.

vudoan0405
03-05-2011, 09:52 PM
ông bạn leo lên cây phượng ko bị ý kiến a`. mia no hôm trước tui về trường cấp 3 thăm trường cũ thằng bảo vệ nó đuổi ko cho vào... đúng là cái loại bảo vệ "DOG" tức chửi nó 1 trận rồi đi về. nhưng vẫn cố chụp dc vài kiểu :D ..tí up ké

sinhdoi_hn09
05-05-2011, 02:49 PM
cho em hỏi sao chụp = đt mà xóa phông được vậy? chỉ e cách chụp đi bác! e xài X2-00, 5Mp mà chụp chả ra j` cả :(

ma_quyen
05-05-2011, 03:02 PM
trường cũ vắng quả nhi
đúng là ngày hè đến rrooif
chụp di đông mà bác chụp đẹp thật!!!
nét lắm

Tokyo_Square
05-05-2011, 06:48 PM
cho em hỏi sao chụp = đt mà xóa phông được vậy? chỉ e cách chụp đi bác! e xài X2-00, 5Mp mà chụp chả ra j` cả :(

Tui dùng kính lúp. Chứ máy tui cũng không có xóa phông được !

Mr.D
11-05-2011, 06:11 PM
chụp bằng đt mà cũng đẹp ra phết bác nhĩ, đúng là pro

Tokyo_Square
13-05-2011, 10:47 AM
chụp bằng đt mà cũng đẹp ra phết bác nhĩ, đúng là pro
Cám ơn bác quá khen !

motmat
13-05-2011, 02:17 PM
hình như bác tokyo bỏ topic bên kia để chuyển sang bên này rồi thì phải? Topic này chủ đề về trường cũ thì em ko có hình góp vui với Bác rồi.

Tokyo_Square
13-05-2011, 07:51 PM
hình như bác tokyo bỏ topic bên kia để chuyển sang bên này rồi thì phải? Topic này chủ đề về trường cũ thì em ko có hình góp vui với Bác rồi.
Tại thấy topic kia dạo này chìm hăn. Thôi để em kéo nó lên nhe bác ! Chúc bác vui và có nhiều ảnh đẹp !

hungnguyenvanbs
01-06-2011, 12:26 PM
mình thích hình mấy bông hoa ! đẹp lắm ! good