PDA

View Full Version : Một lần lên Hòa Bình! Phiên Chợma_quyen
27-04-2011, 10:05 AM
Điếu Cày, to hơn rất nhiều dưới Hà Nội, Ai cung hút, nhất là các bà!
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2270.jpg
Thử thuốc nhé!
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2262.jpghttp://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2250.jpg
Bán điếu!
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2249.jpg
Mua Gà
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2264.jpg
MĂNG
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2255.jpg
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2245.jpghttp://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2243.jpghttp://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2259.jpghttp://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2258.jpghttp://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2242.jpg
NỔI TIẾNG VỀ MÍA
ĐÂU ĐÂU CUNG THẤY
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2241.jpghttp://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2309.jpg
TRỤ NƯỚC!!!! DẪN TỪ NÚI VỀ
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2277.jpg
XÔI! NẤU TRONG TRÕ GỖ
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2275.jpg
http://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2276.jpghttp://i983.photobucket.com/albums/ae318/Ma_quyen/Hnhnh2288.jpg

anhtt15
07-07-2011, 08:18 AM
Cái Điếu đấy là cái điếu ục, hồi mình đi SAPA cũng làm mấy bi thuốc lào bằng cái điếu ấy, Phê lòi... :-D :19: ảnh của bác chân thực lắm.

ma_quyen
21-07-2011, 01:32 PM
hi hi
thanks bác ủng hộ!