PDA

View Full Version : photoshop, nghịch chút chơi.....qpicture
07-11-2006, 03:16 PM
buồn buồn ngồi nghịch photoshop chơi........
có ai chỉ dạy thêm dùm......cảm ơn nhiều.....

http://www.vnphoto.net/data/p4/thumb2/photoshop_9314.jpg

TheAmateur
08-11-2006, 11:11 AM
Xin lỗi nhưng tay nghề bạn cần nhiều cố gắng hơn nữa.

qpicture
08-11-2006, 01:13 PM
biết mình mà...có nghề đâu mà yếu......vì thế chỉ biết nghịch thôi mà......mong bác chỉ bảo.... đa tạ..

KhoanTuong
08-11-2006, 01:29 PM
sang vietphotoshop ấy,,,bên ấy thấy chỉ nhiều lắm