PDA

View Full Version : Góp với các bác vài tấmphamhoa
02-10-2006, 01:47 PM
http://i94.photobucket.com/albums/l90/phamhoa_2006/IMG_0069.jpg
http://i94.photobucket.com/albums/l90/phamhoa_2006/IMG_0050.jpg
http://i94.photobucket.com/albums/l90/phamhoa_2006/IMG_0032.jpg

http://i94.photobucket.com/albums/l90/phamhoa_2006/IMG_0014.jpg

armada4x4
31-10-2006, 01:50 AM
#2, very nice, thankx