PDA

View Full Version : Total Training For Adobe Photoshop CS2 - 2 DVDskhanhdo
11-09-2006, 10:45 PM
Mình tìm thấy bộ này . Bác nào thích và đủ...kiên nhẫn thì down về nghiên cứu nhá ( hơn 3Gi lận ) .

http://img209.imageshack.us/img209/8819/totaltrainingphotoshopcs3fw.jpg

Explore the endless possibilities of digital imaging with Total Training for Adobe Photoshop CS2. The comprehensive videos are indispensable for getting up to speed on Adobe\'s flagship graphics program.
Learn from Photoshop Hall of Famer, Deke McClelland, as he presents 21 hours of valuable tutorials. McClelland proactively addresses real-world situations and offers additional tips and techniques used by the pros. As an added bonus, this training package also includes stock photography, courtesy of PhotoSpin, Inc. and iStockphoto, Inc.
Experience Level: Beginner Through Advanced
Running Time: 21 Hours, 2 DVDs (ROM)
Project Files: Included

Links :

http://rapidshare.de/files/14646069/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 1.rar.html
http://rapidshare.de/files/14648235/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 2.rar.html
http://rapidshare.de/files/14650638/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 3.rar.html
http://rapidshare.de/files/14653254/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 4.rar.html
http://rapidshare.de/files/14660493/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 5.rar.html
http://rapidshare.de/files/14662617/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 6.rar.html
http://rapidshare.de/files/14666232/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 7.rar.html
http://rapidshare.de/files/14669839/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 8.rar.html
http://rapidshare.de/files/14673065/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part0 9.rar.html
http://rapidshare.de/files/14677220/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 0.rar.html
http://rapidshare.de/files/14680522/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 1.rar.html
http://rapidshare.de/files/14684482/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 2.rar.html
http://rapidshare.de/files/14689843/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 3.rar.html
http://rapidshare.de/files/14693969/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 4.rar.html
http://rapidshare.de/files/14699370/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 5.rar.html
http://rapidshare.de/files/14703256/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 6.rar.html
http://rapidshare.de/files/14736860/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 7.rar.html
http://rapidshare.de/files/14738692/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 8.rar.html
http://rapidshare.de/files/14740518/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part1 9.rar.html
http://rapidshare.de/files/14742492/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 0.rar.html
http://rapidshare.de/files/14744877/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 1.rar.html
http://rapidshare.de/files/14747256/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 2.rar.html
http://rapidshare.de/files/14750214/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 3.rar.html
http://rapidshare.de/files/14753489/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 4.rar.html
http://rapidshare.de/files/14756554/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 5.rar.html
http://rapidshare.de/files/14759940/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 6.rar.html
http://rapidshare.de/files/14764020/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 7.rar.html
http://rapidshare.de/files/14735275/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 8.rar.html
http://rapidshare.de/files/14644369/Total_Training_For_Adobe_Photoshop_Cs2_DVDr2.part2 9.rar.html

Rùa Hay Xỉn
12-09-2006, 12:09 AM
muốn down cũng ko đc khi Bác dùng Rapid share

noob
12-09-2006, 06:31 AM
Em có đủ bộ này, bác nào cần thì ới em, em burn ra cho, chỉ cần đem dvd cho em thoai ^^. YM: chiemnguyenanhvu@yahoo.com

noob
13-09-2006, 07:39 AM
Ngoài Tôn Thất Tùng có bán đây bác, cũng bộ DVD như vậy. Nếu bác cần gấp có thể ra ngoài đó hỏi mua . :D