PDA

View Full Version : LiquifyTenotohp
13-07-2006, 08:32 PM
Chào Các Bác.
Nhà em học lõm được trên đây công cụ Liquify để đắp, tô, uốn... Vì nhà em làn thợ nguội kiêm phụ hồ nên rất thích tí hóay với nó.

Có rất nhiều bác trên này là cao thủ PS, do vậy chỉ cần nêu tên công cụ là các bác ấy biết ngay, nhà em không dám: Đánh trống qua của nhà sấm. Chân thành mong Bác nào viết giỏi, xin cho bài hứớng dẫn chi tiết giúp.
Nhà em rất kém văn - đi thi toàn đạt điểm 9-10 nhưng toàn phải thi hai, ba lần (lần đầu 2 diểm, thi lại lần 1: 3 điểm, mãi đến lần thi lại thứ 2 mới được 5 điểm --> tổng cộng là 10, Được lên lớp) :thua:
Chúc các Bác vui khỏe
Ten

Hình của Bác Kill8
Trước
http://www.vnphoto.net/data/p4/flatten-image_5708.jpg

Sau
http://www.vnphoto.net/data/p5/kill8_3544.jpg

Hình của Bác 11002
Trước
http://www.vnphoto.net/data/p4/looks_659.jpg

Sau
http://www.vnphoto.net/data/p4/nanchanmv_5019.jpg

binna
14-07-2006, 09:57 AM
bái phục bái phục - mong có ngày thọ giáo