PDA

View Full Version : Photoflex Lighting.az04
09-05-2005, 04:23 AM
THAY TRANG NAY HAY HAY , CHIA SE CUNG CAC BAC : http://www.photoflexlightingschool.com/index.html
CAC BAC CHU Y PHAN LIGHTING LESSONS, MINH THAY RAT HAY.

300D_vodich
09-05-2005, 11:09 AM
cái này hay lắm , cảm ơn bác AZ

lâu quá không thấy bác online Nhậu

jimtvm
09-05-2005, 11:27 PM
Về bên đó rùi, nhậu 1 mình thui

az04
10-05-2005, 12:26 PM
cái này hay lắm , cảm ơn bác AZ

lâu quá không thấy bác online Nhậu
CHÀO BÁC, LÚC NÀY TÔI BẬN QUÁ NÊN ÍT ONLINE, CÁI NIKON 8700 BÁN RỒI ĐANG MUA MÁY MƠÍ CHỜ SHIP VỀ (20D), KỲ NÀY LÀ NHẬP HỘI CANON VỚI BÁC ĐÓ.

duongducson_arc
14-05-2008, 09:00 PM
cảm ơn về photoflex của bác az04 nhiều lắm

DOTHANHNHAN
21-07-2008, 11:10 PM
cám ơn bác đã cho đia chỉ rất hay !

be_ur_hun
11-10-2008, 03:54 PM
THAY TRANG NAY HAY HAY , CHIA SE CUNG CAC BAC : http://www.photoflexlightingschool.com/index.html
CAC BAC CHU Y PHAN LIGHTING LESSONS, MINH THAY RAT HAY.

Cám ơn bác az04 nhiều lắm.....những con gà mơ như em vẫn rất cần thông tin này ạh.....và quan trọng là link không die.....he.h.eh.e.....thank so much.....