PDA

View Full Version : In hình trắng đennikonian
30-12-2005, 01:07 AM
Làm sao xử lý hình màu thành trắng đen rồi đem in ở phòng lab mà không bị áp màu xanh?
:emlaugh: :emlaugh:

song_toan123
17-01-2006, 09:54 PM
Làm sao xử lý hình màu thành trắng đen rồi đem in ở phòng lab mà không bị áp màu xanh?
:emlaugh: :emlaugh:
ban trước tiên phải chuyển về chế độ đen trắng trong image sau đó trước khi đi in hãy chuyển về chế độ RGB chúc bạn thành công