PDA

View Full Version : The Kisses (Phần 3)hafoto
06-12-2005, 11:32 AM
http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/NL14.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/NL10.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/NatLan80.jpg

Atkinson
06-12-2005, 11:43 AM
Những chi tiết của "the kiss" vẫn còn đậm chất tả thực quá bác ạ. Theo em thì k0 đạt yêu cầu.

Cheer!