PDA

View Full Version : The Kisseshafoto
30-11-2005, 11:06 AM
http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/NL56.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/NatLan122.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/NatLan083.jpg

Guest
30-11-2005, 12:42 PM
Thích nhất tấm đầu tiên! Bác Hafoto chụp hay lắm!

paganini
30-11-2005, 10:56 PM
Tấm số 1 hay thật. Nhìn cũng muốn vui theo không khí của họ. Bác chụp đẹp thật!

viethaphoto
15-04-2007, 10:48 PM
bác thân mến ơi!!!hôn nhiều quá.phải chăng bác rất thích hôn???