PDA

View Full Version : Wedding Partyhafoto
09-11-2005, 04:13 PM
http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/MikJes277.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/MikJes327.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/MikJes266.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/MikJes254.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/MikJes249b.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a106/hafoto/MikJes334.jpg

hoa_kts
09-11-2005, 07:52 PM
xem ảnh thấy ngay không khí buổi tiệc... em thích nhất ảnh thứ tư, 2 ngừơi cười rất tự nhiên, góc chụp cũng lạ nữa... T4S

Guest
09-11-2005, 09:45 PM
Tớ cũng chung ý kiến với bác Hòa! Ảnh thứ 2 nhìn có không khí nhất! Ảnh hay lám bác Hafoto

DANG_BLUE
09-11-2005, 10:19 PM
Chà, tấm nào cũng rất ấn tượng. Em thích nhất tấm thứ 3, nhìn tóc tai ai cũng lạ và ánh mắt của gã ngồi ngoài cùng cũng rất đặc biệt!