PDA

View Full Version : đám cướiyashicanon1
10-02-2008, 07:07 AM
1

http://i224.photobucket.com/albums/dd235/yashicanon30d/q6.jpg

2

http://i224.photobucket.com/albums/dd235/yashicanon30d/q5.jpg

Slowhand
10-02-2008, 09:13 AM
Sao có hai ảnh à bác! Còn nữa không up tiếp đi bác.TFS