PDA

View Full Version : ảnh chụp từ LG Vu 1trinhcong
12-06-2013, 10:04 PM
http://farm4.staticflickr.com/3710/9026229510_87972ffa08_b.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3722/9024001769_f93c47748a_b.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5337/9026228728_1aaac3783f_b.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2866/9024004471_ba18fe51c6_b.jpg

thrash
11-02-2014, 10:53 AM
Like cho 1 phong cách