PDA

View Full Version : Blackberry 9650 3.2 mp chụp marcophungquyen
12-01-2013, 10:00 PM
chụp chơi thôi, có vô pts chỉnh xíu màu :drool:

http://i633.photobucket.com/albums/uu58/thao_thao2276/IMG-20130112-00002_zps8c4f6023.jpg

http://i633.photobucket.com/albums/uu58/thao_thao2276/IMG-20130112-00001_zpsc14c2ad8.jpg

http://i633.photobucket.com/albums/uu58/thao_thao2276/IMG-20130112-00004_zpsbb2e2877.jpg

http://i633.photobucket.com/albums/uu58/thao_thao2276/IMG-20130112-00003_zps98213ca8.jpg

thanks ae đã xem :drool:

Ngotngao81
14-01-2013, 02:07 PM
Like...không ngờ nhé