PDA

View Full Version : chụp từ phà thủ thiêm cũritdo93
09-01-2013, 12:49 AM
#1 http://farm9.staticflickr.com/8053/8362081124_c390cc86b5.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362081124/)
DSC04019 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362081124/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#2 http://farm9.staticflickr.com/8220/8362081528_5f27d6c3f3.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362081528/)
DSC04015 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362081528/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#3 http://farm9.staticflickr.com/8088/8362082096_77310da875.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362082096/)
DSC04005 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362082096/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#4 http://farm9.staticflickr.com/8094/8362082580_16a25bb67e.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362082580/)
DSC04002 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362082580/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#5 http://farm9.staticflickr.com/8212/8361020637_5a2f32198d.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361020637/)
DSC03991 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361020637/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#6 http://farm9.staticflickr.com/8193/8362084186_e0b68956a3.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362084186/)
DSC03980 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8362084186/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#7 http://farm9.staticflickr.com/8186/8361022805_9f77b431ff.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361022805/)
DSC03978 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361022805/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#8http://farm9.staticflickr.com/8195/8361023227_8f1a918071.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361023227/)
DSC03976 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361023227/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#9 http://farm9.staticflickr.com/8507/8361023715_6b48540e04.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361023715/)
DSC03974 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361023715/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
#10 http://farm9.staticflickr.com/8084/8361024115_256f50e60a.jpg (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361024115/)
DSC03972 (http://www.flickr.com/photos/91483502@N07/8361024115/) by ritdo93 (http://www.flickr.com/people/91483502@N07/), on Flickr
em chụp bằng máy compact sony của em. CÁc bác cho ý kiến vơi nhé

PhotographerHAU
09-01-2013, 11:49 AM
Thích mỗi tấm số 10. các tấm kia sao bị tối quá vậy? Bạn chụp bằng máy ảnh gì ?

ritdo93
09-01-2013, 04:00 PM
Thích mỗi tấm số 10. các tấm kia sao bị tối quá vậy? Bạn chụp bằng máy ảnh gì ?
mình chụp bằng sony w310 cùi bắp

Mjn1Soul
19-01-2013, 04:03 PM
đơn giản chỉ là luu lại những khoảng khắc mình thấy đẹp ,hình thớp đẹp đấy

concuarangme
20-01-2013, 10:30 PM
Mình góp vui vài tấm :)

SG về đêm

#11
http://farm9.staticflickr.com/8092/8397295711_a9cfffaab1_k.jpg

#12
http://farm9.staticflickr.com/8361/8398380396_ce1e87f205_k.jpg

#13
http://farm9.staticflickr.com/8055/8397292021_b0dfc0e480_k.jpg

#14
http://farm9.staticflickr.com/8215/8398377000_98af453df7_k.jpg

#15
http://farm9.staticflickr.com/8076/8398375230_0318a7187e_k.jpg

#16
http://farm9.staticflickr.com/8467/8398369770_882150bec9_k.jpg