PDA

View Full Version : Hình Ảnh Chụp Băng Iphone 4sPeter Nguyen
23-11-2012, 11:19 AM
e chỉ có 1 tấm .....
http://farm9.staticflickr.com/8490/8210478848_f7e041ace7_b.jpg

ngocson_gl
23-11-2012, 11:43 AM
e góp thêm vs bác 1 vài tấm đc k ạ

http://farm9.staticflickr.com/8478/8184614408_1f31500163_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/giocuonbuibay/8184614408/)
IMG_0377[1] (http://www.flickr.com/photos/giocuonbuibay/8184614408/) by ngocson-photo (http://www.flickr.com/people/giocuonbuibay/), on Flickr

Peter Nguyen
23-11-2012, 03:46 PM
tiếp
http://farm9.staticflickr.com/8481/8209801603_336a516644_b.jpg

bigboy1985
28-12-2012, 11:58 AM
cái này chụp bằng soft nen nhi`n dep ghe...neu chp bthng thi` chac la ko dc như vậy...minh xai dell streak 8.0mp chụp cũng đỉnh lam neu sdung soft cho androi.....

Peter Nguyen
12-01-2013, 01:24 PM
#3
http://farm9.staticflickr.com/8236/8369517641_cfc54cc692_b.jpg

Peter Nguyen
12-01-2013, 01:37 PM
#4
http://farm9.staticflickr.com/8053/8370325750_b7492f34b0_b.jpg

#5
http://farm9.staticflickr.com/8505/8370582106_1e911467fc_b.jpg

#6
http://farm9.staticflickr.com/8467/8370631252_c63954c1c2_b.jpg