PDA

View Full Version : Ảnh cưới ngày 21.10LinhTM
23-10-2007, 07:51 AM
Post lại vài tấm ảnh cưới. Mong nhận được sự góp ý, nhận xét của các bác

#1.
http://farm3.static.flickr.com/2359/1675215127_4b18e64ea1.jpg

#2.
http://farm3.static.flickr.com/2044/1676081954_d6a9799941.jpg

#3.
http://farm3.static.flickr.com/2201/1681591905_5d562271ec.jpg

#4.
http://farm3.static.flickr.com/2076/1681597025_76ad18c003.jpg

#5.
http://farm3.static.flickr.com/2336/1814814696_9d38143d42.jpg

ChauNC
23-10-2007, 09:05 AM
Cái cuối tớ có cảm giác crop hơi chặt.
Chú rể tên Khôi phải không bạn?

LinhTM
05-12-2007, 12:52 AM
Tiếp :)

#6.
http://farm3.static.flickr.com/2016/1682543965_ed49004c88_o.jpg

#7.
http://farm3.static.flickr.com/2282/1682961582_7e4f847fa7_o.jpg

#8.
http://farm3.static.flickr.com/2177/1699746854_0573854c06_o.jpg

nguyen_ha
09-12-2007, 05:38 PM
nhân vật chưa được tự nhiên lắm ! tấm số 2 halo mất rùi

ColourDigi
14-12-2007, 12:56 PM
cô dâu chú rể chưa được tự nhiên!Tấm số 7 tay trái bác để tư thế khác sẽ đỡ gượng hơn!

NhaquemaudSRL
09-01-2008, 09:34 PM
tấm số 2 công sáng nặng quá

willboy
19-01-2008, 02:25 AM
cái thứ 2 cà cái cuối ko đạt