PDA

View Full Version : [Chicharito] Iphone 4sChicharito 49
13-09-2012, 07:59 PM
http://farm9.staticflickr.com/8455/7982417445_e55b66212b_k.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8031/7982417652_8791942873_k.jpg

e đi khảo sát gần đó sẵn ghé wa làm mấy tấm , trời âm u , gió mạnh quá muốn bay cả người , cát bay mù trời nên shot được có 2 tấm thì trởi đổ mưa m tiếc ghê , mấy chỗ ngoài đá đẹp mà chưa ra được >"<

suletata
16-09-2012, 01:27 AM
Iphone 4s

http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2012/05/45458_1337538353.jpg

Cũ hơn tí có iphone 4

http://farm8.staticflickr.com/7148/6621728933_24147ae292_z.jpg

suletata
21-09-2012, 10:58 PM
http://farm9.staticflickr.com/8445/8008942866_c59ee8cf67_z.jpg

suletata
22-09-2012, 09:10 AM
http://farm9.staticflickr.com/8042/8010815440_67e082175f_c.jpg