PDA

View Full Version : Vai tam tu xperia s ! xin cac bac chi giao them!tnttam88
17-08-2012, 01:01 PM
1.
http://i314.photobucket.com/albums/ll422/nguoidaukho1712/DSC_0186.jpg
2.
http://i314.photobucket.com/albums/ll422/nguoidaukho1712/DSC_0182.jpg
3.
http://i314.photobucket.com/albums/ll422/nguoidaukho1712/IMG_20120722_070458.jpg
4.
http://i314.photobucket.com/albums/ll422/nguoidaukho1712/DSC_0185.jpg
5.
http://i314.photobucket.com/albums/ll422/nguoidaukho1712/DSC_0198.jpg

duc_12c4
27-08-2012, 05:35 PM
Ảnh đẹp nhỉ :)) vậy mà người ta lại cứ chê XS

khuongduystudio
10-09-2012, 10:19 AM
XS là đỉnh nhất sau mokia pure ...