PDA

View Full Version : LG P500 + Instagramtiendatts
20-05-2012, 01:15 AM
http://i889.photobucket.com/albums/ac99/tiendatts/IMG_20120404_182829-1.jpg

http://i889.photobucket.com/albums/ac99/tiendatts/IMG_20120418_234301.jpg

http://i889.photobucket.com/albums/ac99/tiendatts/IMG_20120520_000613.jpg

http://i889.photobucket.com/albums/ac99/tiendatts/IMG_20120503_214440.jpg

http://i889.photobucket.com/albums/ac99/tiendatts/IMG_20120503_220530.jpg

http://i889.photobucket.com/albums/ac99/tiendatts/IMG_20120503_220806.jpg

http://i889.photobucket.com/albums/ac99/tiendatts/IMG_20120427_110317.jpg

mọi người góp ý giúp mình nhé, lần đầu post bài