PDA

View Full Version : Ảnh từ Samsung SHW-M420Kknthinh
09-05-2012, 07:58 AM
Chụp và design lại trên Samsung SHW-M420K. Newbie mong nhận dc gạch đá :D
http://www.flickr.com/photos/78149848@N03/7161779236/in/photostream

http://www.flickr.com/photos/78149848@N03/7161779236/in/photostream

gon_2712
12-05-2012, 10:33 AM
Ảnh không xem được bạn ơi