PDA

View Full Version : [Arc S]Lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu - Ba Tri - Bến Trehattori_z
08-05-2012, 12:38 PM
Có dịp ghé ngang đây, sẵn 1 chú Arc S trong tay nên làm vài shot chia sẻ cùng anh em
Ảnh được chụp với hiệu ứng HDR của chương trình Camera 360

#1 Cổng chính (tiếc là bị nghiêng 1 tí về bên trái)
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-12-43-43.jpg

#2 Tiến vào trong
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-12-52-10.jpg

#3 Văn bia
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-12-55-15.jpg

#4 Khu lăng chính (hết lùi về được nữa rồi....nên không trọn vẹn lắm)
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-12-54-32.jpg

#5 Cửa chính lăng
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-12-57-34.jpg

#6 Ngẩng lên cao 1 tí
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-12-58-05.jpg

#7 Khu vực thờ cụ Đồ
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-12-59-30.jpg

#8 Trên đầu
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-13-02-19.jpg

#9 Những tấm liễng thật cao
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-13-03-51.jpg

#10 Quay ra nào
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-13-01-48.jpg

#11 Chạy qua phải 1 tí
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/544685_439201646093988_100000124693131_1843133_183 4660948_n.jpg

#12 Xuống cầu thang
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-04-27-13-01-19.jpg

#13 Cổng chính nhìn từ trong lăng
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/148744_439201712760648_100000124693131_1843134_173 9287613_n.jpg