PDA

View Full Version : Panorama bằng X10mininguyenvu323
27-04-2012, 11:29 AM
Cái này em chụp 3 tấm bằng con X10mini rồi ghép lại ạ :)
http://farm8.staticflickr.com/7136/6958855214_1a7cab9226_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/29205841@N07/6958855214/)
Panorama từ Đỉnh bàn cờ (http://www.flickr.com/photos/29205841@N07/6958855214/) by nguyen_vu323 (http://www.flickr.com/people/29205841@N07/), on Flickr