PDA

View Full Version : Lg gm 730^^nthanhvinhbk
06-04-2012, 10:58 PM
Góp vui vài hình hoa cỏ mùa xuân với LG GM 730

#1
http://farm8.staticflickr.com/7104/6904843578_b48443685d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/6904843578/)
P0566_030211 (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/6904843578/) by yeuhoney12 (http://www.flickr.com/people/76626546@N05/), on Flickr

#2
http://farm8.staticflickr.com/7101/6904843180_31fd5b95b7_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/6904843180/)
P0551_020211 (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/6904843180/) by yeuhoney12 (http://www.flickr.com/people/76626546@N05/), on Flickr

#3

http://farm8.staticflickr.com/7047/7050932735_a3efd93d78_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/7050932735/)
P0530_300111 (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/7050932735/) by yeuhoney12 (http://www.flickr.com/people/76626546@N05/), on Flickr

#4

http://farm8.staticflickr.com/7218/7050932499_2eed2b3540_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/7050932499/)
P0528_300111 (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/7050932499/) by yeuhoney12 (http://www.flickr.com/people/76626546@N05/), on Flickr

#5

http://farm6.staticflickr.com/5340/7050932135_15cf0d20e2_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/7050932135/)
P0527_300111 (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/7050932135/) by yeuhoney12 (http://www.flickr.com/people/76626546@N05/), on Flickr

#6

http://farm8.staticflickr.com/7042/7050931927_8c025954cf_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/7050931927/)
P0531_300111 (http://www.flickr.com/photos/76626546@N05/7050931927/) by yeuhoney12 (http://www.flickr.com/people/76626546@N05/), on Flickr
Cây mận cảnh^^

Nhờ các bạn góp ý, thanks

vdphoto
06-04-2012, 11:39 PM
bố cục ko ổn bác ợ. ảnh rối @@, khuyên bác thay vì chụp 1 cành hay cả cây hoa thì bác nên chụp 1 bông thì hay hơn. mình nghĩ với ánh sáng ở bức 1 ko khó để chụp dc 1 tấm hoàn hảo ^^

nthanhvinhbk
07-04-2012, 09:37 AM
bố cục ko ổn bác ợ. ảnh rối @@, khuyên bác thay vì chụp 1 cành hay cả cây hoa thì bác nên chụp 1 bông thì hay hơn. mình nghĩ với ánh sáng ở bức 1 ko khó để chụp dc 1 tấm hoàn hảo ^^

thanks bạn đã góp ý^^