PDA

View Full Version : Lăng tăn với Sony Ericsson K800i - 3.2MPbqviet164
08-02-2012, 10:49 AM
http://ni3.upanh.com/b4.s13.d3/f9220394824465399199b430e290d9ab_40693133.dsc00594 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00594_upanh/v/9nq5ey9n5my.htm)http://ni2.upanh.com/b4.s25.d1/2125ef8a0011198195bfcf4c7960f071_40693142.dsc00957 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00957_upanh/v/fnq86ycn8mw.htm)http://ni9.upanh.com/b1.s13.d5/ca88c596335945e54182569d8d806abc_40693149.dsc00958 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00958_upanh/v/5nq49ybnage.htm)http://ni7.upanh.com/b3.s24.d2/683195a225103a77712775b0ac7ad1bb_40693157.dsc00959 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00959_upanh/v/enq9dy8nbgm.htm)

Bold900
08-02-2012, 07:57 PM
K8 ạ.....sao phải xoắn :D

http://farm7.staticflickr.com/6078/6066172912_29ca08c92a_z.jpg